<-- Naar het blog overzicht

Waarom zou je wél in je productieproces automatiseren, maar niet in je administratie?

6/6/2024 15:18

Automatiseren is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een breed begrip. Initieel dachten organisaties bij automatiseren vooral aan het inzetten van robots in productieprocessen. Door de menselijke hand uit deze processen te halen, schoot de kwaliteit van producten omhoog. Bovendien kon er plots sneller geproduceerd worden dan in het verleden, wat betekende dat de totale productiviteit van organisaties met rasse schreden toenam. Nu robotisering en automatisering voor vele bedrijven al een feit is, rest er één vraag: waarom zou je wél in je productieproces automatiseren, maar niet bij je dagelijkse kantoorhandelingen?

Ook in administratieve takken van een bedrijf kan geautomatiseerd worden.

Voor bedrijven en organisaties die met robots werken, is het bruggetje naar RPA snel gemaakt. De vele voordelen van geautomatiseerde processen hebben ze immers al meegekregen. Robots werken goed, snel en betrouwbaar, en zullen naarmate technologie steeds meer mogelijk maakt op deze facetten alleen nog maar groeien in de komende jaren. Slimme ondernemers weten dan ook dat hier kansen liggen, al is het maar om de totale kosten van een productieproces te verlagen.

Zo'n automatiseringsslag heeft voor ondernemers naast financiële voordelen ook verdere praktische voordelen, met name in een periode van personeelstekort. Medewerkers kan je met robotisering namelijk steunen met robots, die het daarnaast makkelijker maken om absenties of vertrek van personeel op te vangen. Zo bescherm je jezelf tegen de arbeidsconjunctuur wanneer je automatiseren overweegt. Het personeelstekort raakt alle sectoren, en in alle sectoren valt in dit opzicht dus veel te winnen.

Automatiseren op kantoor

Er zijn verrassend genoeg nog steeds organisaties of bedrijven die in productieprocessen automatiseren, maar erbuiten niet. Dat is bijzonder, want de stap van robots naar softwarerobots zou laagdrempeliger moeten zijn dan de stap van werken zonder robots, naar werken mét robots. De bewezen voordelen van robots in productieprocessen zijn immers ook toepasbaar op interne, bedrijfskundige processen. De verwerking van administratieve taken gaat met softwarerobots foutloos, snel en beter dan wanneer een administratieve afdeling dit elke dag urenlang handmatig op zich neemt.

Wel hoeft je personeel in dit geval niet te vrezen dat ze overbodig worden. In de praktijk kan een softwarerobot binnen een week zo'n 80 procent van het administratieve werk overnemen. De resterende 20 procent, bestaande uit uitzonderingen en bijzondere gevallen, kan in de weken daarop meegenomen worden. Het grote voordeel van die initiële 80 procent is dat een organisatie snel van de werkdruk af is.

Die verlaagde werkdruk stelt medewerkers in staat om zich op belangrijkere taken te richten, terwijl het repetitieve werk opgepakt wordt door een softwarerobot. In tijden van extreem personeelstekort worden medewerkers dus niet overbodig, maar vooral nuttiger ingezet. Dit iseen mooie bijkomstigheid, want veel organisaties zijn op zoek naar nieuw personeel, maar kunnen het niet vinden. In essentie haal je met softwarerobots de noodzaak voor nieuw personeel deels weg, ook in de bedrijfskundige takken van je onderneming.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!