<-- Naar het blog overzicht

Kan de GGD haar jacht op nieuw personeel omzetten in een jacht op innovatie?

3/7/2024 16:35

De GGD maakt zich klaar voor een volgende coronavirus-golf. Om deze golf te accommoderen moet het 13.000 werknemers aantrekken om het zetten van alle prikken in goede banen te laten verlopen. Op zich al een pittige klus, maar al helemaal in een overspannen arbeidsmarkt. Dit moet makkelijker kunnen. Procesoptimalisatie begint een steeds groter thema te worden binnen de Nederlandse gezondheidszorg, en wanneer er een partij een klus te wachten staat ter grootte van de klus van de GGD is het logisch om verder te kijken dan enkel mensen werven. Innoveren moet de volgende stap zijn in de plannen van de GGD.

De GGD heeft 13.000 werknemers nodig om de volgende golf coronavirus-prikken te zetten.

Tegen het einde van de zomer maakt de GGD zich klaar om de volgende reeks coronavirus-vaccinaties te zetten. Afhankelijk van het opkomstpercentage wordt er volgens AD uitgegaan van dat er zo'n tien miljoen vaccinaties gezet moeten worden. Voor een klus van deze magnitude heeft de GGD veel meer werknemers nodig dan ze doorgaans hebben. Momenteel kiest de GGD in dit verhaal voor een vrij prijzige, maar vooral arbeidsintensieve, oplossing. Maar liefst 13.000 personeelsleden heeft het overheidsorgaan extra nodig om de werkdruk aan te kunnen.

Een deel van deze werknemers hoopt men te halen uit mensen die voorheen al in actie gekomen zijn voor de GGD, tijdens een van de eerste vaccinatiecampagnes. GGD Rotterdam-Rijnmond geeft aan er in ieder geval op te rekenen. Voor de gehele operatie heeft men coördinatoren, verpleegkundigen, artsen, prikkers, voorbereiders, hosts en administratieve krachten nodig: "We weten ook dat er veel oud-medewerkers zijn die eerder hebben geholpen en graag weer aan de slag gaan. Artsen zijn het lastigst te vinden."

Over hoeveel vacatures het precies gaat, is op het moment niet duidelijk. GGD GHOR-woordvoerder Ernst Moeksis ziet dat het een flinke klus is, maar benadrukt dat de GGD-regio's er alle vertrouwen in hebben dat het personeelstekort opgevuld wordt: "In deze arbeidsmarkt is het natuurlijk echt een uitdaging. Het komt in orde, melden de GGD-regio's ons." Bij de overheidsinstantie zelf is er geen sprake van vrees omtrent het personeelstekort. Een deelverklaring daarvoor is dat de GGD riant betaalt, en zo tijdelijk werknemers weglokt uit diverse andere industrieën.

Waarom niet automatiseren?

De huidige strategie van de GGD is effectief in de zin van dat het op korte termijn voldoende mankracht oplevert om de prikken werkelijk te zetten. Wel wordt er in de horeca echter al gesuggereerd dat ze niet uitkijken naar het personeelstekort dat in die industrie op zal treden wanneer men naar de financieel aantrekkelijkere GGD-banen vloeit. Op macro-economische schaal lost de GGD het probleem dus niet op, maar verleggen ze het naar een andere industrie.

Omdat het tijdelijke werknemers betreft, valt er wat voor te zeggen dat men er zo in staat, maar er kan natuurlijk ook gezocht worden naar een oplossing waarmee de GGD de overige industrieën intact houdt, en tegelijkertijd een deel van haar onregelmatige personeelsvraag neutraliseert. Automatiseren is hier de oplossing.

Uit de berichtgeving van de GGD zelf wordt het al duidelijk: ze zoeken naar vele specialisten, ook op administratief gebied. Deze administratieve krachten zijn met RPA makkelijk te vervangen. Denk maar eens aan het invoerwerk dat intern gedaan moet worden om te bepalen wie al een brief gehad heeft, en wie nog op moet komen dagen. Of de data die verwerkt moet worden om te bepalen wie welke prik moet krijgen, en wie welke prik al gehad heeft. Al deze data input en checks hoeven niet meer handmatig, maar kunnen geautomatiseerd worden. Al blijven er van die 13.000 openstaande vacatures nog 11.000 of 12.000 over, alle beetjes helpen in een arbeidsmarkt waarin er al duizenden vacatures openstaan, ook zonder die van de GGD.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!