<-- Naar het blog overzicht

Hoe automatiseren indirect de kans op bedrijfsongevallen verkleint

6/6/2024 15:18

Voor werkgevers is een bedrijfsongeval uiterst vervelend. Op de werkvloer kan er van alles gebeuren, en diverse variabelen spelen een rol bij het teweegbrengen van een ongeval. Eén van deze variabelen is werkdruk. Hoe hoger de werkdruk bij medewerkers, hoe sneller er fouten gemaakt worden. Fouten resulteren vervolgens weer in bedrijfsongevallen, die verregaande gevolgen kunnen hebben voor bedrijven en haar personeel. Door te automatiseren kunnen ondernemers die werkdruk verlichten, wat indirect de kans op bedrijfsongevallen dus verkleint.

Bedrijfsongevallen liggen altijd op de loer. Door te automatiseren bied je personeel ademruimte, wat de kans op ongevallen verkleint.

Voor werkgevers is een bedrijfsongeval uiterst vervelend. Op de werkvloer kan er van alles gebeuren, en diverse variabelen spelen een rol bij het teweegbrengen van een ongeval. Eén van deze variabelen is werkdruk. Hoe hoger de werkdruk bij medewerkers, hoe sneller er fouten gemaakt worden. Fouten resulteren vervolgens weer in bedrijfsongevallen, die verregaande gevolgen kunnen hebben voor bedrijven en haar personeel. Door te automatiseren kunnen ondernemers die werkdruk verlichten, wat indirect de kans op bedrijfsongevallen dus verkleint.

Verzekeraar Interpolis vergaarde bij mkb-ondernemers in Nederland informatie door middel van de BedrijvenMonitor. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat ongeveer een derde van de ondernemers zich zorgen maakt om bedrijfsongevallen vanwege een te hoge werkdruk bij medewerkers. Maar liefst twee derde van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken over deze te hoge werkdruk.

Bij De Ondernemer vertelt René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis, over de resultaten van het onderzoek: "De zorgen over de te hoge werkdruk bij medewerkers onder mkb-ondernemers zien wij al langer. Dit heeft vaak te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor neemt de werkdruk bij huidige medewerkers toe. Ondanks dat meer dan de helft van de ondernemers wil investeren in het aannemen van medewerkers is het lastig geschikte mensen te vinden."

"Daarnaast speelt ook ziekteverzuim een rol", vervolgt hij. Wanneer een medewerker wegvalt vanwege ziekte, neemt de druk bij andere medewerkers toe. Het is dus noodzaak om dat ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden zodat de werkdruk evenredig verdeeld blijft over het personeel. Dit wil dus niet altijd lukken en resulteert eveneens in een toegenomen risico op bedrijfsongevallen. Bovendien zorgt zo'n bedrijfsongeval weer voor een hoger ziekteverzuim, wat de rest van het personeel voelt. Die negatieve spiraal moeten werkgevers zien te voorkomen.

Automatiseren helpt medewerkers focussen

Het is van belang dat de werkdruk en het ziekteverzuim zo laag mogelijk liggen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Maar hoe kunnen deze twee variabelen gedrukt worden? Automatiseren biedt voor beide problemen een oplossing. Voor veel medewerkers bestaat een baan uit een combinatie van taken die geautomatiseerd kunnen worden door middel van softwarerobots, en taken die (nog) niet door robots overgenomen kunnen worden. Door het deel van de taken dat te automatiseren valt onder handen te nemen, neemt de algehele werkdruk bij medewerkers af.

Ten eerste leidt dat direct tot een afname in de werkdruk. Daardoor zitten medewerkers lekkerder in hun vel, en kunnen ze zich richten op andere taken die ze wellicht interessanter vinden. Ten tweede verlaagt dit ook ziekteverzuim. Langdurige hoge werkdruk kan immers tot burn-outs leiden, wat betekent dat er vaker mensen ziek thuis zitten. De werkdruk van die langdurig zieke medewerker moet weer geabsorbeerd worden door andere medewerkers, wat de werkdruk, en dus kans op bedrijfsongevallen, weer verhoogt. Automatiseren pakt het probleem dus bij de kern aan, en verlaagt het kans op bedrijfsongevallen op twee manieren.

Een deel van de bedrijfsongevallen komt daarnaast door het feit dat er nieuw aangenomen medewerkers bijkomen die de processen nog niet onder de knie hebben. "Dat kan gaan om medewerkers die nog ingewerkt moeten worden, of om huidige medewerkers die nieuwe taken krijgen. Het kost een ondernemer extra tijd om deze mensen goed in te werken en te begeleiden." Tijd is hierin het sleutelwoord. Hoe meer tijd ervaren krachten overhouden, hoe meer ze zich kunnen richten op het opleiden van het nieuwe talent. Door zo veel mogelijk handmatige taken automatisch te laten verlopen, kan ook zo het risico op bedrijfsongevallen verkleind worden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!