<-- Naar het blog overzicht

De wachttijden in de zorg nemen niet af, en dit is hoe we die trend om kunnen draaien

6/6/2024 15:18

De wachttijden nemen niet af in de zorg. Tijdens de coronavirus-pandemie werden veel operaties opgeschort, en de Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds bezig aan een inhaalslag. Dat wil in beperkte mate lukken, al is niet duidelijk waar de schoen precies wringt. Wel wordt een hoge mate van langdurig ziekteverzuim genoemd als mogelijke oorzaak, en dat is interessant. Aan dat langdurige ziekteverzuim kan namelijk wat gedaan worden wanneer zorginstellingen besluiten te automatiseren.

Automatiseren kan in de zorgsector de nodige werkdrukverlichting bieden waar men al tijden naar op zoek is.

Eind september 2022 werd bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al aangekaart dat de wachttijden op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gestegen zijn. Het betreft met name zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingstehuizen, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg. Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren veel zorg uit moeten stellen, maar zijn niet in staat om deze achterstand in te halen. Ook hier zit dus een probleem.

Op 1 juli wachtten er 21.653 mensen op zorg in de Wlz. In augustus steeg dit aantal naar 23.497, en nam het aantal wachtenden toe over alle drie de eerdergenoemde zorgsectoren. De planbare zorg is de afgelopen weken opgeschaald, maar met name IC-afhankelijke zorg wordt nog steeds regelmatig uitgesteld. Het is duidelijk dat er een bottleneck ontstaan is in de zorgsector, en het NZa komt in datzelfde bericht met een mogelijke verklaring voor die bottleneck.

Automatiseren in de gezondheidszorg om ziekteverzuim weg te werken

Het ziekteverzuim in diverse zorgsectoren is in de afgelopen periode namelijk weliswaar gedaald, maar ligt nog steeds veel te hoog. Het langdurig ziekteverzuim speelt hier mede een grote rol in. Denk hierbij aan mensen die thuis zitten met een burn-out vanwege te hoge werkdruk. In een sector die zwaar getroffen wordt door het nationale personeelstekort is langdurig ziekteverzuim iets dat voorkomen moet worden. Daarin kan automatiseren met RPA een rol spelen. HZK is een perfect voorbeeld van hoe dit in de huidige zorg al gebeurt, en werkt.

RPA, Robotic Process Automation, kan administratieve en repetitieve taken wegnemen bij medewerkers. Het is geen geheim dat de administratieve druk in de zorgsector hoog ligt. Door deze druk weg te nemen bij collega's kunnen zij zich richten op belangrijkere zaken en hoeven ze minder vaak overuren te maken. Dat heeft weer een direct effect op langdurig ziekteverzuim, want een verlaagde werkdruk vermindert op termijn de mentale klachten van zorgmedewerkers. Niemand zou moeten wachten op zorg, en de wachttijden kunnen binnen een maand al omlaag. Met name in het huidige economische klimaat is dat hard nodig, en lijkt automatiseren eerder een noodzaak dan een luxe.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!