<-- Naar het blog overzicht

Als zorginstelling steeds vaker op zoek naar dure zzp'ers? Zo druk je de stijgende loonkosten

6/6/2024 15:18

Zorginstellingen hebben te maken met stijgende loonkosten. Om in perioden van extreem personeelstekort nog steeds zorg te kunnen leveren moeten instellingen steeds vaker grijpen naar tijdelijke uitzendkrachten en zzp'ers. Dit personeel is nou eenmaal stukken duurder dan personeel dat in loondienst is. Des te belangrijker is het dat men in de zorg op zoek gaat naar een manier om zo veel mogelijk FTE's uit te sparen. RPA biedt een oplossing voor dit probleem, ook op de korte termijn.

Zorgpersoneel wordt steeds duurder. Organisaties kunnen kosten drukken door te automatiseren

Het AD maakt uit cijfers van accountantskantoor BDO op dat er honderden miljoenen extra uitgegeven zijn in 2021 door zorginstellingen aan personeel. Gemiddeld stegen de kosten in de ziekenhuizen met zo'n 7,7 procent, naar een totaal van 544 miljoen euro. Met name de kleinere ziekenhuizen konden de toenemende werkdruk niet aan en trokken zzp'ers aan om hun servicekwaliteit te waarborgen.

Ook in de ouderenzorg voelt men de gevolgen van het personeelstekort. Ruim 124 miljoen euro werd er in die tak van de zorg extra uitgegeven aan de inhuur van personeel. De kosten stegen daardoor van 1,5 miljard euro naar 1,6 miljard euro en bestonden voor 10 procent uit zzp'ers. Een deelverklaring is het verhoogde ziekteverzuim dat het coronavirus met zich meegebracht heeft.

Aan de andere kant kiezen meer zorgmedewerkers ervoor om als zzp'er aan de slag te gaan. De vraag naar verpleegkundigen groeit vanwege de vergrijzing. Daarom kunnen zzp'ers hogere tarieven rekenen dan voorheen. Dit is inmiddels een dusdanig aantrekkelijke optie geworden dat zes op de tien medewerkers onder de 35 jaar zegt deze arbeidsvorm te overwegen.

Automatiseren in plaats van dure zzp'ers

Omdat de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking steeds hoger komt te liggen is het onmogelijk om de stijgende kosten van de zorg volledig te neutraliseren. Wel kunnen zorginstellingen pogen de kosten zo veel mogelijk te drukken. De administratieve last ligt in de zorgsector ontzettend hoog, en dat betekent dat er veel uren te besparen zijn voor partijen die besluiten een automatiseringsslag te slaan.

Als je als zorginstelling gebruik maakt van RPA dan kan je je eigen systemen naadloos aan laten sluiten op programma's die door zorginstellingen gebruikt moeten worden, zoals Intramed. Sterker nog, de data kan automatisch van het ene systeem in het andere gezet worden, zodat dokters en doktersassistenten hier de handen niet vol aan hebben. Deze handen kunnen elders in de organisatie weer ingezet worden. Kortom: je hoeft als organisatie niet op zoek naar dure zzp'ers, maar vooral naar een handigere manier van werken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!