Kennissesie RPA voor Finance

​Speciaal voor mensen die een financiële rol bekleden binnen hun organisatie, organiseert Yarado een kennissessie over RPA.

Welke onderwerpen kan je verwachten?
1. Wat is RPA?
2. Welke ROI heeft de inzet van RPA?
3. Voorbeelden van RPA voor Finance professionals
4. De inzet van RPA binnen FysioHolland (begeleid door Geert Brouwer, Financieel Directeur van FysioHolland)
5. Hoe begin je pragmatisch aan RPA binnen jouw organisatie?


Bekijk de opname van deze sessie nu hieronder!

X