Radboud University wilde van plagiaatsoftware wisselen, en Yarado maakte dat mogelijk

Industry
Educatie

De Radboud Universiteit in Nijmegen is een opleidingsinstantie met als doel om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. De missie van de RU is om zich te richten op de zorg voor elkaar en de wereld, en zich hierin te laten leiden door wetenschappelijke vragen en maatschappelijke uitdagingen. Het is echter wel van belang dat werk van studenten eigen werk is, en daarvoor heb je een effectief plagiaatsysteem nodig. Toen de RU van systeem wilde wisselen, en dit een flinke klus bleek, schakelden ze de hulp van Yarado in.

Yarado impact in cijfers

25 softwarerobots

draaiend binnen 2 dagen

400.000

dossiers verwerkt

100%

nauwkeurig

Medewerkers van Radboud University heeft vanwege de hulp van Yarado meer tijd over en hoefden niet duizenden plagiaatdocumenten met de hand te verwerken. Daarnaast heeft de universiteit licentiekosten bespaard door met behulp van softwarerobots de documenten om te zetten voordat de deadline verstreek om dit te doen.

Voor studenten van de universiteit is het prettig dat de datamigratie succesvol verlopen is. Zo houden studenten toegang tot hun plagiaatscore.

Radboud University wilde van plagiaatsoftware wisselen, en Yarado maakte dat mogelijk

Het werd voor Radboud University tijd om haar softwareproviders te herzien. Toen het haar plagiaat-detectiesysteem onder de loep nam, bleek dat een ander programma inmiddels aantrekkelijker was dan waar destijds mee gewerkt werd, Turnitin. Omdat ze afhankelijk waren van Turnitin was er geen makkelijke manier om plagiaatbestanden te exporteren en de data te bewaren. Door Yarado in te zetten heeft Radboud automatisch duizenden bestanden kunnen migreren voor een bepaalde deadline. Het werk was in een paar dagen dan ook gedaan.

Voor het migreren van de bestanden van de ene provider naar de andere moesten de bestanden handmatig uit Turnitin gehaald worden via de user-interface van elk bestand. Dit is een proces dat veel tijd en middelen kost, en bovendien te veel tijd in beslag nam om de migratie tijdig te voltooien. Wanneer dit werk handmatig gedaan zou worden, riskeer je als organisatie dat bestanden verloren gaan, wat serieuze gevolgen kan hebben voor je studenten. Radboud University had daarnaast, als ze de huidige softwareprovider gehouden hadden totdat alles gemigreerd was, dubbele licentiekosten moeten betalen.

Yarado helpt Radboud University met het omzetten van Turnitin-bestanden

Voordat Yarado aan de slag ging bij Radboud University moesten medewerkers de hele dag verschillende gestandaardiseerde taken uitvoeren in Turnitin. Allereerst moest een plagiaatbestand opgevraagd worden uit het systeem. Vervolgens moest dit bestand gewijzigd worden door de plagiaatscore, de eindbeoordeling en de opmerkingen van de docenten bij te voegen in Turnitin. Tenslotte moest het bestand gedownload worden en naar een server geüpload worden. Met behulp van Yarado kan Radboud haar nieuwe plagiaattool nu makkelijk gebruiken, wat kosten bespaard heeft en de kans op fouten heeft verkleind. Maar niet alleen dat: op operationeel niveau zijn de medewerkers gelukkiger. Daarnaast zijn de managers begonnen met het identificeren van andere mogelijkheden, wat de organisatie van Radboud University ten goede zal komen.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!