<-- Naar het blog overzicht

Werkgevers moeten anders naar werk kijken: "Anders staat het voortbestaan van je bedrijf op het spel"

3/7/2024 16:35

Werkgevers moeten anders naar banen kijken. Dat is de conclusie die Maarten Camps, voorzitter van de raad van bestuur van het UWV, trekt aan de hand van het huidige economische klimaat. Bedrijven en organisaties dragen al hun steentje bij door onder meer naar gehandicapte medewerkers en vijftigplussers te zoeken, maar al zouden alle Nederlanders die kunnen werken ingezet worden dan is het personeelstekort nog steeds niet verdwenen. Des te verrassender is het dat Camps één alternatief niet aanhaalt: automatiseren.

Personeelstekorten kunnen in de toekomst deels opgelost worden door te automatiseren

Er is sprake van een nationaal personeelstekort ondanks dat het aanbod van medewerkers toegenomen is. "We moeten ons realiseren dat er sinds corona 200.000 mensen op de arbeidsmarkt bij zijn gekomen. Dat is veel, maar het is niet genoeg. De vraag is namelijk harder gestegen dan het aanbod", meldt Camps in gesprek met De Telegraaf. "Daar komt dan ook nog eens de vergrijzing bij." Met andere woorden: de citroen genaamd werkend Nederland wordt nu al uitgeperst, en zelfs mét die nieuwe medewerkers blijft er een tekort.

"Natuurlijk, er zijn mooie voorbeelden van bedrijven die mensen met een handicap of een heel andere achtergrond met volle overtuiging aannemen. Maar veel werkgevers blijven zoeken naar dat schaap met vijf poten. Ze staan afwijzend tegenover iemand met een arbeidshandicap of iemand van boven de vijftig. Dat terwijl de tijd dringt en het broodnodig is dat ze met een open blik gaan kijken", vervolgt Camps. Hij vreest dan ook dat organisaties die dit niet doen in de komende periode het risico lopen om te vallen.

De toekomst ligt volgens hem bij organisaties die inclusief durven kijken. Personeel wegkapen bij concurrenten verlegt immers alleen maar het probleem waar we als maatschappij nu tegenaan lopen. Resulteert het uiteindelijk in een personeelstekort binnen je eigen organisatie dan kan dat het bestaan van je organisatie in gevaar brengen. Camps: "Dan staat het voortbestaan van je bedrijf op het spel." In het pleidooi van Camps wordt niet overwogen om met hetzelfde personeel meer werk op te pakken door middel van digitalisering en automatisering.

Automatiseren tegen het personeelstekort

Dat is zonde, want door technologie slim in te zetten, kunnen organisaties meer uit het huidige personeel halen, en zo de noodzaak voor nieuw personeel neutraliseren. Op termijn zorgt automatiseren dus voor een stabielere bedrijfsvoering die minder gevoelig is voor schommelingen in de arbeidsmarkt. Hoe dat precies werkt?

Automatiseren betekent niet dat je medewerkers volledig uit je organisatie zet. Integendeel: ook ná automatiseren zijn deze medewerkers hard nodig, maar zijn ze in te zetten op andere gebieden, terwijl ze een deel van hun oude werkzaamheden blijven doen. Denk hierbij aan de financiële afdeling die niet meer met de hand hoeft te factureren, maar alleen een half uur per dag het werk van een softwarerobot controleert. De tijd die hij of zij overhoudt, kan geïnvesteerd worden in een ander deel van de operatie, bijvoorbeeld op strategisch gebied.

Automatiseren is dus ook een manier om de vergrijzing tegen te gaan. Het is zaak om werkend Nederland volledig in te zetten, in de zin van dat iedereen die kan werken dat ook zou moeten doen. Maar Camps geeft al aan dat ook in dat geval er een personeelstekort blijft. De doelstelling moet dus ook zijn om werkend Nederland zo effectief mogelijk in te zetten, en dus gebruik te maken van softwarerobots waar mogelijk, want de handen die nu gevuld worden met overbodig en repetitief werk kunnen ook effectiever ingezet worden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!