<-- Naar het blog overzicht

Wat voor rol kan RPA spelen in het beheer van eigendommen en onderhoudsactiviteiten bij investeringen?

3/7/2024 16:35

Robotic Process Automation (RPA) is een technologie waarmee bedrijven en organisaties taken automatisch uit kunnen voeren. Taken die doorgaans door personeel opgepakt zouden worden kunnen bij het inzetten van RPA bij een softwarerobot gelegd worden. Wat voor gevolgen heeft dit voor partijen die zich bezighouden met het beheer van eigendommen en onderhoudsactiviteiten?

RPA kan helpen bij het beheer en onderhoud van investeringen, zoals gebouwen.

Eén van de grootste voordelen die een automatiseringsslag met zich meedraagt is het feit dat het de efficiëntie van een process verhoogt. Terwijl een virtuele collega zich op het betreffende proces stort, verleggen medewerkers hun focus naar andere, belangrijke zaken. Zo voegen ze vaak meer waarde toe aan een bedrijf, wat voor partijen die panden onderhouden en beheren een voordeel kan bieden.

Daarnaast heeft RPA als groot voordeel dat het fouten vermindert binnen processen. Medewerkers die elke dag, week of maand honderden keren hetzelfde proces uit moeten voeren raken oververmoeid en gedemotiveerd. Dit resulteert weer in een toenemende mate van fouten in het werk. Wanneer het onderhoudskosten betreft, bijvoorbeeld, is het vervelend als de werkelijke kosten niet overeenkomen met de begrote kosten omdat een medewerker een fout gemaakt heeft. Softwarerobots maken dit soort fouten niet.

Kosten verminderen met RPA

Tenslotte kan RPA kosten verminderen. Wanneer taken automatisch verlopen, heeft een organisatie minder mankracht en uren nodig om hetzelfde werk te verrichten. Arbeidskosten, maar bijvoorbeeld ook overheadkosten, verminderen daardoor, wat winstgevendheid op kan leveren voor een bedrijf of organisatie. Daar bovenop komt dan processen sneller verlopen, en klanten of huurders dus sneller geholpen worden. Ook dat voegt indirect waarde toe aan de operatie.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!