<-- Naar het blog overzicht

Wat is technische automatisering?

6/6/2024 15:18

Technische automatisering is het gebruik van technologieën om bepaalde taken of processen te automatiseren. Het hoofddoel bij technische automatisering is om de efficiëntie van bepaalde processen te verhogen. Er kan veel verschil zitten in hoe geavanceerd technische automatisering is. Zo kom je het tegen in het dagelijkse huishouden, maar gebeurt het ook in het bedrijfsleven.

Wat is technische automatisering, en hoe kan RPA hiermee samenwerken?

Technische automatisering is een methode van automatiseren waarin elektronische componenten en softwareprocessen ingezet worden om processen automatisch te laten verlopen. Centraal staat in technische automatisering dat een systeem gegevens kan verzamelen. Op basis van deze gegevens worden vervolgens acties uitgevoerd, die resulteren in een gewenste uitkomst. In praktijk komt het ook vaak voor dat er naar aanleiding van deze gegevens een terugkoppeling geboden wordt binnen het systeem.

Een technische automatiseringsslag kan vele grootten en vormen aannemen. In het bedrijfsleven vinden dit soort automatiseringen al plaats op de werkvloer, maar ook op kantoor. Op de werkvloer bestaat zo'n automatisering vaak uit fysieke robots die aangestuurd worden door middel van informatie die zij zelf vergaren. Op basis van deze informatie wordt actie ondernomen. Heeft een bepaalde taak niet de gewenste uitkomst? Dan kan een robot uitzonderingen meenemen en zelf bijsturen. Op consumentenniveau is de aanwezigheid van een slimme thermostaat ook al een voorbeeld van technische automatisering.

Technische automatisering, kantoorpersoneel en RPA

Technische automatisering hoeft voor kantoormedewerkers niet per se zichtbaar te zijn, maar vaak komen medewerkers er wel in aanraking mee. Denk maar eens aan een fysieke robot waarvan de waarde overlegd worden aan de afdelingsmanager om efficiëntie te bepalen. Deze data moeten inzichtelijk gemaakt worden, en zo getoond worden dat het voor een mens makkelijk uit te lezen is, of begrijpelijk is. Hierin kunnen softwarerobots een bedrijf of organisatie serieuze voordelen bieden.

Hoe? Softwarerobots die aan de hand van RPA werken, kunnen data verzamelen, structureren en op de juiste locatie opslaan. Vervolgens kunnen deze robots op een virtuele machine dashboards, verslagen of rapportages maken van de data die vergaard zijn. Dat hoeft kantoorpersoneel vervolgens dus niet meer te doen, wat resulteert in een efficiëntieslag, en dus niet alleen bij fysieke robots. Softwarerobots en fysieke robots kunnen een uitstekend duo vormen, maar dit wordt nog wel eens over het hoofd gezien.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!