<-- Naar het blog overzicht

Wat is de betekenis van RPA?

6/6/2024 15:18

RPA betekent Robotic Process Automation. Grof vertaald naar het Nederlands gaat het dus over robots die processen automatiseren. Met deze technologie worden bedrijfskundige processen bij mensen weggenomen, en overgenomen door een softwarerobot. Het primaire voordeel hiervan is dat personeel meer tijd overhoudt, wat vervolgens resulteert in een hogere productiviteit met hetzelfde team.

De exacte betekenis van RPA is Robotic Process Automation.

Het zijn dan ook softwarerobots die gebruik maken van RPA als technologie. Deze softwarerobots maken gebruik van grafische input om op te handelen. In de praktijk houdt dit in dat er opnames gemaakt worden voor de robot en naar aanleiding van deze opnames voert de robot dan handelingen uit. Deze werkwijze brengt al een groot voordeel met zich mee, namelijk dat de software andere programma's kan overkoepelen. Daarom is RPA uitstekend te gebruiken om programma's op elkaar af te stemmen.

Een tweede voordeel is dat RPA relatief aan je personeel efficiënt te werk gaat. Softwarerobots kunnen de klok rond werken, raken niet oververmoeid en maken geen fouten. Daarnaast ligt de snelheid van softwarerobots met deze handelingen vele malen hoger dan die van een mens. Op allerlei facetten is een virtuele collega dus een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van fysieke collega's. Personeel kan zich vervolgens richten op andere belangrijke taken van minder repetitieve aard.

RPA en haar voordelen

RPA heeft enkele gevolgen voor diverse delen van organisaties en bedrijven. Allereerst wordt geprofiteerd van de snellere, accuratere verwerking van data. Het staat toe dat de productiviteit van een organisatie hoger ligt, terwijl het ook nog eens fouten voorkomt. Een voorbeeld van een verder gevolg dat dit met zich meebrengt, is het wegvallen van de druk op het management en HR. Minder herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, wat personeel oppept.

Daarnaast merken klanten of patiënten het gebruik van RPA. Wachttijden van bijvoorbeeld de klantenservice verminderen, terwijl personeel meer tijd overhoudt om assistentie te verlenen, zowel in de commerciële als non-commerciële sector. Personeel dat uren overhoudt na een automatiseringsslag kan op andere plekken in de organisatie gebruikt worden om verlichting te bieden als daar de druk nog steeds hoog ligt. Indirect speelt het gebruik van RPA dus ook voor andere stakeholders een rol.

Tenslotte merkt ook personeel de gevolgen van RPA. Allereerst omdat de saaie, repetitieve taken weggenomen worden. Doorgaans zijn dit de type taken die medewerkers significant demotiveren. Dit soort taken zijn immers niet leuk, maar blijven concentratie vergen van de medewerker, omdat er geen foute input geleverd mag worden bij bijvoorbeeld dataverwerking. Blije medewerkers betekenen in theorie een lager ziekteverzuim, wat uiteindelijk voor organisaties en bedrijven weer een positief gevolg is van het inzetten van RPA.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!