<-- Naar het blog overzicht

Wat is data mining, en kan dit met RPA?

6/6/2024 15:18

Sinds data een steeds prominentere rol spelen in het hedendaagse bedrijfsleven zijn er nieuwe manieren gevonden om deze data te benutten. Eén van die manieren is data mining, waarin er patronen worden herkend en kennis wordt opgedaan op basis van grote datasets. Kan dit ook gedaan worden met RPA, oftewel Robotic Process Automation.

Data mining kan met RPA.

Het korte antwoord is: ja. Laten we echter iets dieper op de materie ingaan. Bij data mining worden intelligente algoritmen en statistieken modellen ingezet om nuttige informatie uit grote databases te halen. Het primaire doel hierbij is om patronen en relaties in de data te identificeren waar vervolgens voorspellingen op gebaseerd kunnen worden. In het bedrijfsleven kan dit nuttig zijn om bijvoorbeeld fraude op te sporen, of te bepalen hoe het gedrag van consumenten verandert en zal veranderen.

Data mining bestaat uit enkele stappen. Het begint met het opschonen en voorbereiden van de data. Daarna wordt gekeken wat er in de data gevonden kan worden aan de hand van modellen, en hoe dit visueel getoond kan worden. De laatste stap is om het model te evalueren en te bepalen hoe effectief het model trends en toekomstige waarden kan voorspellen. De vraag is dus of een softwarerobot die gebruik maakt van RPA al deze stappen voor een medewerker uit kan voeren.

Kan een softwarerobot data minen?

Ook hier is het antwoord ja. Softwarerobots kunnen geïnstrueerd worden om bepaalde handelingen te verrichten bij een dataset, en dit voor alle inkomende datapunten te doen. Een softwarerobot kan ook gevraagd worden om met wat-als-statements modellen te produceren en de resultaten van deze modellen visueel in een dashboard te laten verschijnen. Met andere woorden: het volledige data mining-proces kan door een softwarerobot overgenomen worden. Personeel kan de resultaten vervolgens interpreteren, en daarop de beleidsvoering aanpassen.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!