<-- Naar het blog overzicht

Waarom RPA een oplossing kan bieden tegen de toenemende hoeveelheid burn-out-klachten

6/6/2024 15:18

Aanblijvende personeelstekorten beginnen langzaamaan hun sporen achter te laten in de Nederlandse economie. Personeelstekorten hebben de afgelopen maanden de druk op werknemers verhoogd, en dat betekent dat er in de nabije toekomst in toenemende mate burn-out klachten voor kunnen komen. Dit vermoeden wordt ondersteund door een recent bericht van de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) via BNR. Dit nationale probleem moet aangepakt worden, maar hoe? Een deel van de verlichting kan van RPA komen. Met softwarerobots kunnen vele bedrijfsprocessen overspannen werknemers uit handen genomen worden, en zo bied je je werknemers ademruimte.

Te veel hooi op je vork? Dit komt meer voor dan je denkt..

"Bedrijfsartsen zien dagelijks de gevolgen van personeelstekorten en hoge werkdruk", constateert NVAB-voorzitter Boyd Thijssens. "Mensen die altijd goed functioneerden, vallen om of dreigen om te vallen." Het gevolg hiervan is dat werknemers wanneer ze ziek zijn langer wegblijven, terwijl het totale ziekteverzuim hoger ligt dan in het verleden. Het ziekteverzuim over 2022 is met bijna een derde gegroeid ten opzichte van de situatie vóór de coronavirus-pandemie. Ook heeft ArboNed een lichte stijging in 'psychisch verzuim' opgemerkt. Met andere woorden: dat mentale klachten, en dus burn-outs, een rol spelen binnen werkend Nederland, is een feit.

Eén van de oplossingen die genoemd wordt door Thijssens is het stimuleren van thuiswerken, maar bij thuiswerken kan de grens tussen werk en privé vervagen, waardoor dit niet in alle gevallen het gewenste resultaat biedt. Een andere tip van Thijssens: "Kijk kritisch naar het werk dat echt nu moet, en stel uit wat kan om onnodige psychische en fysieke overbelasting te voorkomen." In theorie een valide punt, maar in de praktijk lastig te realiseren. Binnen veel bedrijven zijn hoofdprocessen immers niet zomaar te stoppen. Het mes snijdt aan twee kanten, want wanneer iemand wegvalt, blijft er werk liggen, maar een absentie kost bedrijven ook nog eens veel geld. "Een zieke werknemer kost gemiddeld 400 euro per dag", aldus Thijssens. "Dat is een enorme kostenpost voor ondernemers."

Burn-outs geen nieuw fenomeen

Duiken we dieper in de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek dan zien we dat burn-outs er ook voor de coronavirus-pandemie al waren. In 2020 publiceerde het CBS cijfers van werkgerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, en uit de cijfers blijkt dat het probleem significant is. In 2019 lag het gemiddelde percentage van psychische vermoeidheidsklachten onder werknemers gemiddeld op 15,9 procent. Met name onder werknemers van 25 tot 35 jaar oud lag het percentage hoog. Burn-out-verschijnselen werden in deze leeftijdscategorie door maar liefst 21 procent van de werknemers gemeld.

Ook tussen de leeftijd van 55 en 65 is het probleem aanwezig. Daar lag het percentage van werknemers met burn-out-klachten op 17,9 procent. Ongeveer een op vijf werknemers binnen deze twee leeftijdscategorieën gaf dus aan mentaal overspannen te zijn. In een factsheet van TNO wordt daarnaast opgemerkt dat 38 procent van de werknemers last heeft van werkstress vanwege een te hoge taakeis. Deze werknemers hebben te veel op hun bordje, en niet voldoende tijd om alle taken weg te werken. Precies dit is dan ook waar de oplossing kan liggen voor de te grote hoeveelheid burn-out-klachten.

Waarom automatisering via RPA burn-out-klachten deels kan oplossen

Automatiseren is een woord dat je vast met regelmaat tegenkomt, maar wat houdt het nou precies in? In feite is het niets anders dan het overhevelen van processen. Taken die binnen een organisatie handmatig uitgevoerd worden, worden bij een softwarerobot neergelegd. Zo'n softwarerobot onderneemt systematisch bepaalde stappen om van een beginhandeling tot een eindhandeling te komen. Je zou het een virtuele assistent kunnen noemen die een werknemer heel veel tijd en energie kan besparen. Herhaaldelijk dezelfde handeling verrichten gebeurt in veel beroepen immers voldoende, en kan voor velen een deelverklaring vormen voor burn-out-symptomen.

Het probleem is duidelijk en de oplossing ook, maar hoe handelt men snel wanneer duidelijk is dat burn-outs voorkomen binnen de organisatie of industrie? Hier komt RPA van pas. RPA staat voluit voor Robotic Process Automation, een werkwijze waarin meerdere processen overgenomen kunnen worden door softwarerobots. Het voordeel van aanbieders van RPA-diensten, zoals Yarado, is dat deze binnen een week één of meerdere handelingen over kunnen nemen, en zeer betaalbaar zijn. Als je weet dat het onderwerp nú speelt, kan je dus ook nú ingrijpen. Daarmee houd je je werknemers heel, en maak je je zelf ook nog eens minder zorgen. Burn-outs zijn zo dus ook voor de managers verleden tijd.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!