<-- Naar het blog overzicht

Waarom het roer om moet in de wijkverpleging: "Verpleegkundigen zijn niet positief over de volledigheid en nauwkeurigheid van dossiergegevens"

6/6/2024 15:18

Het is in de zorg belangrijk om informatie vast te leggen over patiënten. Het moet daarom voor verpleegkundigen zo makkelijk mogelijk zijn om deze informatie in te voeren. Niet alleen omdat er een schrijnend personeelstekort heerst in de zorgsector, maar ook omdat inaccurate data op termijn intern voor problemen kan zorgen. In elektronische cliëntendossiers moet vaak herhaaldelijk input geleverd worden, en deze informatie moet foutloos zijn. Des te nuttiger is het om dit soort werk uit handen te geven aan softwarerobots, die organisaties tijd kunnen besparen door meteen processen te verwerken, en op de lange termijn dus in de vorm van accurate data en minder herstelwerk ook nog eens een voordeel bieden.

Onder de wijkverpleegkundigen heest ontevredenheid over de administratieve systemen. Is automatiseren een oplossing?

Kim de Groot, verpleegkundige-onderzoeker bij zorgkennisplatform Nivel, deed onderzoek naar hoe elektronische cliëntendossiers ervaren worden onder de verpleegkundigen, en over het algemeen is men niet tevreden over hoe er gewerkt wordt. Dit valt op te maken uit de woorden van De Groot op de website van Nivel. "Verslaglegging over zorgverlening aan cliënten is is geen doel op zich, maar vormt een belangrijke bron van informatie voor verpleegkundigen en verzorgenden", pleit ze. "Voor de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg is goede verslaglegging essentieel. Er zijn indicaties dat de kwaliteit van de verslaglegging niet goed genoeg is, maar hoe dit verbeterd kan worden is tot nu toe onduidelijk."

"Verpleegkundigen zijn over het algemeen niet erg positief over de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens die in deze dossiers staan, noch over de gebruiksvriendelijkheid van de elektronische dossiers", voegt ze daaraan toe. Vaak moeten verpleegkundigen herhaaldelijk diverse stappen door om formeel vast te leggen wie de patiënt precies is en wat voor zorg er is verleend. "Dit terwijl juist ook dit laatste een belangrijke voorwaarde is voor kwalitatief goede verslaglegging."

"De beperkte gebruiksvriendelijkheid van de dossiers is volgens wijkverpleegkundigen tevens een oorzaak van de hoge werkdruk die zijn ervaren. Hoewel ze verslaglegging nuttig en noodzakelijk vinden voor goede zorgverlening, levert het veel werk op. Dit zit hem met name in het continu moeten switchen tussen verschillende onderdelen van een elektronisch cliëntendossier en het vaak moeten overtypen van informatie op verschillende plekken in één dossier." Herhaaldelijk, tijdsintensief werk kan vervelen, en die verveling leidt tot fouten. Bovendien resulteert repetitief werk dus in een hogere werkdruk, wat de zorgsector beslist niet kan gebruiken.

RPA als oplossing

RPA, Robotic Process Automation, kan repetitieve stappen wegnemen bij medewerkers. Een softwarerobot raakt niet oververmoeid, en levert foutloos werk af. Wijkverpleegkundigen kunnen hier dus absoluut van profiteren, gezien in de zorgsector personeel schaars is, en het invoeren van accurate data van groot belang is voor organisaties. Door dit soort processen te automatiseren houden wijkverpleegkundigen meer tijd over voor de patiënten, terwijl men zeker weet dat de data-invoer correct is.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!