<-- Naar het blog overzicht

Vijf manieren waarop Yarado met RPA bij kan dragen aan een interne optimalisatieslag

6/6/2024 15:18

Organisaties en bedrijven zijn continu op zoek naar een productievere interne werkstroom. Hoe gestroomlijnder processen verlopen, hoe minder tijd er verloren gaat. Personeelsleden, maar ook klanten, plukken hier de vruchten van en krijgen zo meer gedaan. RPA, Robotic Process Automation, kan op vele manieren waarde toevoegen aan een organisatie. Yarado zet er vijf op een rijtje.

RPA kan op vele manieren bijdragen aan een optimalisatieslag. Yarado geeft er vijf.

Op de volgende vijf manieren kan Robotic Process Automation waarde toevoegen aan een organisatie of bedrijf:

  1. Data invoer en verwerking
  2. Het automatiseren van routine taken
  3. Communicatie met andere systemen en software
  4. Beheer van documenten en workflow
  5. Klantenservice en helpdesk taken

1. Data invoer en verwerking

Data is niet meer weg te denken bij de meeste ondernemingen. Data wordt gebruikt om beleid op te voeren, maar bijvoorbeeld ook in de communicatie van en naar klanten. Zo is men vaak afhankelijk van hoe data aangeleverd wordt door een partner. Die data moet vervolgens handmatig in systemen gezet worden die gebruikt worden door de ontvangende partij. Deze data invoer en verwerking hoeft niet meer met de hand. Sterker nog, zelfs als data in diverse formats aangeleverd wordt, kan deze nog verwerkt worden. Dat scheelt personeel tijd, en maakt dus ruimte vrij bij een onderneming.

2. Het automatiseren van routinetaken

Zonder dat je het doorhebt doet personeel vaak genoeg routinetaken die niet meer met de hand hoeven. De eerdergenoemde data invoer is hier een voorbeeld van, maar het reikt vele malen verder dan dat. Denk maar eens aan interne mails die verstuurd moeten worden, of herinneringen richting klanten of patiënten. Deze routinetaken kosten organisaties en bedrijven veel tijd, en die tijd kan ze bespaard worden door er softwarerobots op te zetten. Ook zo kan automatiseren bijdrage aan een organisatie of bedrijf.

3. Communicatie tussen systemen en softwarepakketten

Niet alle systemen en softwarepakketten sluiten naadloos op elkaar aan. Een ERP-systeem heeft data wellicht in een ander format nodig dan het aangeleverd wordt door een klant, of uit een ander systeem komt. RPA kan uitstekend de schakel bieden tussen meerdere systemen en de data zo transformeren dat deze bruikbaar zijn in beide systemen. Een API kan dat technisch gezien ook, maar beperkt zich vaak tot twee specifieke programma's. RPA werkt samen met alle programma's, niet slechts twee.

4. Beheer van documenten

Stel dat je als organisatie of bedrijf met meerdere leveranciers werkt, dan is de kans groot dat deze leveranciers niet allemaal in hetzelfde format bepaalde data of documenten aanleveren. Om alles in het juiste format te gieten had je voorheen manuren nodig. Inmiddels is dit niet meer het geval. Softwarerobots kunnen veel uitzonderingen meenemen, waardoor meestal zo'n 90 procent van de aangeleverde documenten uitgelezen kunnen worden, zelfs als het pdf'jes betreft. Dit hoeven medewerkers dan niet meer handmatig te doen, en dat scheelt tijd en middelen.

5. Workflows verbeteren en versnellen

Hoe makkelijker intern werk verzet wordt, hoe productiever je als organisatie bent. Die productiviteit zal er op den duur toe leiden dat je winstmarge groter wordt, of dat je minder personeel aan hoeft te nemen om dezelfde orders of opdrachten te verwerken. In beide gevallen is het resultaat een relatief effectievere organisatie. RPA kan ingezet worden om te verzekeren dat de benodigde informatie sneller bij degene is die met de betreffende informatie wat moet. Die gescheelde uren leveren bedrijven en organisaties een voordeel op.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!