<-- Naar het blog overzicht

Personeelstekort drukt groei in transportsector ondanks kwartaalomzetgroei van 32 procent

6/6/2024 15:18

Het gaat goed in de transportsector. In het tweede kwartaal van 2022 schoot de omzet in de sector om diverse redenen omhoog. Dat betekent dat er ruimte is voor transportbedrijven om te groeien. Het nationale personeelstekort in Nederland drukt deze groeimogelijkheden echter, en de verwachting is dat dit personeelstekort aan zal blijven houden. Wat als transportbedrijven niet per se nieuw personeel aan hoeven te nemen om deze groei te faciliteren?

In de transportsector moet men overwegen om te automatiseren, willen ze de omzetgroei transformeren naar operationele groei

De omzet van de transportsector lag in het tweede kwartaal van 2022 ruim 32 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2021, geeft het CBS vrij. In vrijwel alle deelsectoren is de omzet gegroeid, en ligt deze zelfs hoger dan het tweede kwartaal van 2019, nog vóór de coronavirus-pandemie. De omzetgroei is voornamelijk afkomstig van afgeschaalde coronavirus-maatregelen en prijsstijgingen.

De luchtvaartsector is een van de subsectoren die er relatief aan 2021 het meeste op vooruit gegaan is. De omzet lag er 124 procent hoger dan in Q2 van 2021, omdat vliegen inmiddels weer mogelijk is. Ook luchthavens en andere dienstverleners rondom de luchtvaartsector profiteren mee.

In de zeevaart en binnenvaart namen de omzetcijfers met respectievelijk 43 procent en 48 procent toe vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hogere prijzen liggen hier ten grondslag aan. De prijsstijgingen in de twee sectoren waren dan ook respectievelijk ruim 50 procent en ruim 40 procent. Deze prijsstijging is voor de binnenvaart deels te verklaren door een toename in laagwatertoeslag.

Personeelstekort drukt de groei

Al met al gaat de transportsector er dus op vooruit, maar een personeelstekort voorkomt dat bedrijven echt door kunnen groeien. In het tweede kwartaal van 2022 stonden er 20,5 duizend vacatures open in de sector. Dat zijn er drie keer zoveel als in het tweede kwartaal van 2020. Driekwart van de transportbedrijven verwacht daarnaast in het derde kwartaal er op personeel niet op vooruit te gaan.

Meer dan 50 procent van de transportbedrijven ziet personeelstekort dan ook als grootste belemmering in de bedrijfsvoering voor het aankomende kwartaal. In de sector weten ondernemers dus al dat personeelstekorten in de rest van het jaar voor problemen gaan zorgen. Hoe worden deze problemen opgelost?

Automatiseren is een optie die door ondernemers niet altijd overwogen wordt. Door te automatiseren komen er FTE's vrij op verschillende vlakken in de organisatie. Zo kunnen er operationele activiteiten door softwarerobots gedaan worden, wat betekent dat je huidige personeel meer tijd overhoudt. Dit personeel kan zich dan weer richten op andere zaken, zoals het optimaliseren van processen die al lopen, of een totaal andere tak van het bedrijf waar dat personeelslid interesse in heeft.

Op deze manier los je in feite intern dus al een deel van je personeelstekort op, wat je als organisatie toestaat om te blijven groeien. Bij de spoorwegen, zeevaart en post- en koeriersdiensten verwacht 95 procent van de bedrijven geen veranderingen in het aantal personeelsleden. De tijd om processen te herzien en te kijken waar er personeel uitgespaard kan worden, is nu. Met meer dan twintigduizend openstaande vacatures is het immers geen doen om voor nieuw personeel te gaan in de transportsector.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!