<-- Naar het blog overzicht

Personeel opvangen dat met verlof gaat? Waarom softwarerobots op de korte én lange termijn een uitkomst bieden

6/6/2024 15:18

Ondanks een extreem krappe arbeidsmarkt en oplopende werkdruk worden verlofregelingen van werknemers steeds voordeliger. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Niet alleen is er sprake van een nationaal personeelstekort, ook worden werknemers in staat gesteld om minder uren te maken dan voorheen in unieke situaties. Voorbeeld: ouders kunnen al decennia ouderschapsverlof opnemen van maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek. Sinds 2 augustus kunnen ouders ook een uitkering krijgen van het UWV voor 9 weken aan verlof, wat deze optie dus aantrekkelijker maakt.

Door de diverse verlofregelingen is het aantal vrije dagen in de afgelopen jaren toegenomen. "Een werkgever kan dat niet weigeren", wordt geconstateerd bij werkgeversvereniging AWVN. "In overleg komen beide partijen er dus wel uit. Of er moet een zwaarwegend bedrijfsbelang zijn", aldus een woordvoerder bij NU.nl. Ook neemt de hoeveelheid vakantiedagen in cao's niet af. Opvallend, gezien de werkdruk in vele sectoren in Nederland al erg hoog ligt.

Uit cijfers van het CBS blijkt daarnaast dat in Nederland ook veel deeltijd gewerkt wordt. 4,5 miljoen werknemers, bijna de helft van de werkende bevolking, werkt niet fulltime. Met name vrouwen werken deeltijd, terwijl de horeca, handel en het vervoer de primaire sectoren zijn waarin er veel deeltijd gewerkt wordt. Met de invoering van verlofregelingen wordt werken aantrekkelijker, maar door de vele verlofregelingen vergroot het de productiviteit van ondernemingen niet.

Waarom automatiseren een oplossing biedt

Werkgevers gaan er met de regelingen van de overheid dus niet op vooruit. Tot enkele jaren geleden was de werkdruk van een personeelslid dat met verlof ging intern wel op te vangen. Inmiddels is de druk op de arbeidsmarkt dusdanig groot dat organisaties in de problemen kunnen komen wanneer er één of meer personeelsleden wegvallen. Op korte termijn is het aantrekken van vaak duurder personeel een optie, maar het inwerken van nieuw personeel kost geld en tijd, naast het feit dat je voor een incidentele afwezigheid liever geen nieuw personeel aantrekt.

Een alternatief is om te kijken naar of een deel van het werk van de wegvallende personeelsleden opgevangen kan worden door te automatiseren. In veel organisaties gebeurt op dagelijks niveau nog steeds arbeid die opgepakt kan worden door softwarerobots. Declaratieprocessen, bijvoorbeeld, hoeven al niet meer met de hand gedaan te worden, maar niet altijd is de noodzaak tot automatiseren duidelijk. Zelfs niet wanneer er collega's wegvallen door verlof of langdurig ziekteverzuim.

Met aantrekkelijkere verlofregelingen van de overheid en een krappe arbeidsmarkt wordt de optie om te automatiseren ook aantrekkelijker. Naast het feit dat zo'n automatiseringsslag in veel gevallen voor een bedrijf al rendabel is, biedt het een organisatie ruimte om werknemers die (tijdelijk) vertrekken op te vangen. Zo hoef je als onderneming dus niet op zoek naar nieuw personeel, maar vooral op zoek naar een nieuwe manier van werken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!