<-- Naar het blog overzicht

Onderwijsbegroting van 2023 stap in de goede richting, maar hoe kan de werkdruk in de praktijk ook écht verlicht worden?

3/7/2024 16:35

De onderwijsbegroting voor 2023 geeft volgens het VGS en VBSO goed weer dat de overheid begrijpt waar behoefte naar is in het onderwijs. Een schrijnend personeelstekort heeft onderwijsinstanties gedwongen om klassen groter te maken en het maatwerk dat nodig is in de sector los te laten. Volgens VBSO-bestuurder Arno Bronkhorst gaat het ministerie met die nieuwe onderwijsbegroting terug naar de kern van het onderwijs en ligt de focus weer op de kerntaken. Maar hoe zorgen onderwijsinstanties ervoor dat de focus in de praktijk ook werkelijk op deze kerntaken komt te liggen?

Ook voor het onderwijs kan automatiseren een aantrekkelijke mogelijkheid zijn.

Dat deze kerntaken vanaf volgend jaar prominent op de agenda staan, stemt Bronkhorst tevreden, zo valt te lezen op de website van VGS. "Dat zien we dan ook graag terug. Het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren getuigt namelijk niet van stabiliteit, gelet op de gestage toename van regels, verplichtingen en maatschappelijke opdrachten. Veelal met goede bedoelingen, maar dit beheersingsdenken werpt uiteindelijk veel minder vruchten af dan wanneer het uitgangspunt zou liggen bij vertrouwen in de intrinsieke motivatie en deskundigheid op school, en in de gemeenschap daaromheen", merkt hij op.

De regelgeving vanuit Den Haag neemt dus toe, en dat merken onderwijsinstellingen. "De Haagse beheersingsdrang maakt het onderwijs niet beter", concludeert hij. Nationale richtlijnen vergen veel werk van scholen en universiteiten, en die werkdruk kunnen dit soort instanties er eigenlijk niet bij hebben. Er is immers al nauwelijks personeel te vinden, en het personeel dat dus wél beschikbaar is, moet zich vooral kunnen richten op het bieden van onderwijs - de kerntaak.

De werkdruk in praktijk verlichten door te automatiseren

In theorie is zo'n vermindering van regels en verplichtingen voordelig voor de onderwijssector, maar hoe realiseren onderwijsinstanties dat dit in de praktijk ook werkelijk tot minder werkdruk leidt? De informatievoorziening van scholen en universiteiten naar het ministerie zal immers altijd in een bepaalde hoedanigheid bestaan, en zal daarom zo gestroomlijnd mogelijk moeten verlopen, willen instanties intern de werkdruk verminderen. Ook in de onderwijssector is automatiseren dus een aantrekkelijke optie.

Niet in de eerste plaats omdat automatiseringssoftware op vrijwel alle systemen aansluit, en dus geen grote aanpassingen vergt van onderwijsinstanties. Wanneer gegevens in interne systemen al vastgelegd zijn, kan het tijdrovend en inefficiënt zijn om exact deze informatie nogmaals vast te moeten leggen in een ander systeem, simpelweg omdat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat van organisaties verlangt. Softwarerobots kunnen zo'n proces sneller, efficiënter en foutloos verwerken, wat tijd bespaart. Zo kunnen docenten en bestuursleden zich richten op de kerntaken en worden overheidsinstanties vanuit het ministerie geholpen, maar helpen ze ook vooral zichzelf.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!