<-- Naar het blog overzicht

NZa constateert dat wachttijden bij zorgverzekeraars te lang zijn

3/7/2024 16:35

Zorgverzekeraars moeten goede zorg blijven bieden, maar ook voor de zorgverzekeraars is het personeelstekort een probleem. Wachttijden lopen op, en dat is niet goed te praten, naast het feit dat ze wettelijk verplicht zijn om zorg zo toegankelijk mogelijk te maken. Kan RPA hier een oplossing bieden?

Ziekenhuis automatiseren RPA.

Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gebleken dat de wachttijden bij zorgverzekeraars te lang zijn. Deze wachttijden moeten korter, maar hoe? Vanwege het personeelstekort werken de zorgverzekeraars met één hand op de rug. In de medisch-specialistische zorg is echter nog steeds ruimte om de zorgverlening te verbeteren, vindt het zorgorgaan.

"Zorgverzekeraars hebben een cruciale regierol om zorgaanbieders in de regio samen te brengen en te bespreken welke mogelijkheden er zijn om wachtlijsten en wachttijden te beperken", aldus de NZa. Er is geconstateerd dat dit in beperkte mate gebeurt, maar wordt vervolgens geen advies gegeven met betrekking tot hoe het opgelost kan worden.

Alle handen nodig in de zorg

Er wordt gesuggereerd dat zorgverzekeraars met zorgaanbieders en zorgkantoren om tafel moeten om tot concrete afspraken te komen. Regionaal overleg heeft tot op heden echter nog niet tot verandering geleid. En dat terwijl duidelijke afspraken wel nodig zijn om de uitgestelde zorg van de afgelopen jaren alsnog te kunnen bieden.

Het is duidelijk: in de zorg zijn alle handen nodig. Daarom is het zonde wanneer er personeel veelal bezig is met administratieve en handmatige taken. De administratiedruk ligt in de zorgsector erg hoog, en door medewerkers de administratie uit handen te nemen kan personeel zich weer richten op de patiënten, en zo werk je structureel de wachttijden weg in de sector.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!