<-- Naar het blog overzicht

Kan een marketingteam profiteren van een automatiseringsslag?

6/6/2024 15:18

Drukke marketingteams kunnen wel een zetje in de rug gebruiken. Tijd is schaars, ook voor de creatievelingen die een merk of service aan de wereld blootstellen. Ook binnen marketingteams kan men daarom profiteren van een automatiseringsslag.

Marketingteams kunnen op diverse manieren profiteren van een automatiseringsslag.

Marketingprocessen kunnen tijdrovend zijn. Waar marketing in het verleden veelal om het creatieve ging, heeft het langzamerhand ook steeds meer data-gedreven activiteiten nodig. Door het verminderen van de tijd die personeel hierin moet stoppen, kan een marketingteam efficiënter te werk gaan, waardoor het in essentie dus minder kost.

Onder handmatige taken binnen marketingteams verstaan we zaken zoals het segmenteren van klantenlijsten en het plannen van e-mailcampagnes. Dit kan veel invoerwerk vergen, wat door een personeelslid gedaan moet worden, als het slechts door één persoon opgepakt moet worden. Hebben we het over duizenden emails, bijvoorbeeld, dan is er veel meer dan één lid voor nodig.

Daarnaast kan er binnen het team zelf ook vaak verbetering geboekt worden. Interne processen, zoals de communicatie van bepaalde gebeurtenissen, acties of actiepunten kan allemaal automatisch verlopen. Daardoor wordt er minder vergeten en neemt het team in productiviteit toe. Zowel binnen het team als van het team naar klanten of andere stakeholders toe, kan RPA (Robotic Process Automation) of een andere technologie dus verschil maken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!