<-- Naar het blog overzicht

Hoe kan je de productiviteit verhogen?

6/6/2024 15:18

Voor bedrijven en organisaties moet productiviteit een sleutelwoord zijn. Productiviteit is in de definitie van het woord namelijk een meting van hoe efficiënt middelen zoals kapitaal en arbeid ingezet worden om goederen of diensten te bieden. Productiviteitstoenames kunnen er dan ook toe leiden dat er minder input van deze twee middelen nodig is om hetzelfde bedrijfsresultaat te bereiken.

Productiviteitstoenames kunnen gerealiseerd worden door softwarerobots in te zetten die RPA gebruiken.

Hoe kan dit? In het verleden werden productiviteitstoenames doorgaans gerealiseerd door investeringen. Medewerkers in fabrieken of achter bureau's kregen steeds meer middelen tot hun beschikking waarmee ze arbeid effectiever om wisten te zetten in resultaat. Met de toenemende hoeveelheid apps en technologieën hoeft een productiviteitstoename er tegenwoordig niet meer zo uit te zien, in de zin van dat een productiviteitstoename niet per definitie een investering vergt.

Binnen bedrijven kunnen namelijk softwarerobots ingezet worden die werken aan de hand van RPA, Robotic Process Automation. Deze softwarerobots kosten vooraf nagenoeg geen geld, en bedrijven of organisaties betalen enkel een maandelijks bedrag om de robot te laten draaien. Deze methode staat toe dat ondernemingen een productiviteitstoename kunnen realiseren, maar daar geen enorme toename in kapitaal of mankracht voor nodig hebben. Dat verandert ook meteen het hele landschap voor ondernemers.

Productiviteit verhogen met RPA

Een efficiëntieverhoging ligt immers voor het oprapen, waar dat in het verleden lang niet altijd het geval was. Daarnaast hebben softwarerobots nog een eigenschap die de productiviteit van een entiteit ten goede kan komen. Softwarerobots maken namelijk geen fouten. Dat betekent dat er minder herstelwerkzaamheden hoeven te gebeuren, en dat managers meer tijd overhouden om aan te sturen en zich te richten op het team, en zich minder met de dagelijkse activiteiten bezig hoeven te houden.

Tenslotte is er nog één punt dat in de praktijk vaak opvalt bij teams die besluiten om virtuele collega's in te zetten. Door al het saaie, vervelende en repetitieve werk bij die virtuele collega te leggen neemt de motivatie van de teamleden toe. Deze toename in motivatie resulteert weer in meer output van werknemers, wat eveneens productiviteit verhoogt. Hoe kan je de productiviteit van je organisatie of bedrijf verhogen? Door te automatiseren. Daar doe je jezelf, teams en de organisatie in zijn geheel een plezier mee.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!