<-- Naar het blog overzicht

Gestructureerde data, ongestructureerde data en hoe RPA ingezet wordt bij beide soorten

3/7/2024 16:35

Bedrijven en organisaties krijgen geregeld te maken met verschillende soorten data. Twee primaire datasoorten waar onderscheid tussen gemaakt wordt, zijn gestructureerde en ongestructureerde data. Wat houden deze twee soorten in, en kan Robotic Process Automation (RPA) met beide aan de slag?

Gestructureerde data vs. ongestructureerde data: waar kan RPA mee omgaan?

Gestructureerde data zijn data die in een vast format aangeleverd worden. Een voorbeeld hiervan is een factuur van een leverancier die er altijd hetzelfde uitziet er waar gegevens altijd op dezelfde plekken staan. Het verschil in de data is dan ook enkel welke getallen er op bepaalde plekken staan, zoals de prijs van het goed of de hoeveelheid goederen.

Ongestructureerde data zijn data die niet continu in hetzelfde format aangeleverd worden. Moeten er bijvoorbeeld honderden websites afgegaan worden die allen een verschillende lay-out hebben, dan spreek je van ongestructureerde data. De specifieke informatie waar iemand naar op zoek is, staat op deze websites immers maar zelden op exact dezelfde plek.

Gestructureerde data vs. ongestructureerde data

RPA, ook wel Robotic Process Automation, is in staat met gestructureerde data gemakkelijk om te gaan. Als datapunten altijd op dezelfde plekken staan, is het voor een softwarerobot makkelijk om te herkennen welke data het betreft, en deze data in te delen in relevante categorieën in andere systemen.

Gaat het om ongestructureerde data dan zijn deze lastiger uit te lezen, maar met RPA is het zeker niet onmogelijk. RPA kan namelijk 'ankeren' op bepaalde woorden of waarden. Dit woord of deze waarde brengt de softwarerobot dan in verband met een specifieke waarde, en zo kan nog steeds de nodige informatie uitgelezen worden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!