<-- Naar het blog overzicht

Een derde van de ondernemers worstelt met personeelstekorten, het wordt tijd voor een andere aanpak

1/17/2024 9:42

Een derde van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel toegenomen is vanwege een aanhoudend tekort aan arbeidskrachten. Naast het feit dat de arbeidsbevolking niet groot genoeg is om voor het tekort te compenseren geeft bijna een kwart van de ondernemers ook nog eens aan in het komende kwartaal op zoek te gaan naar nieuwe werknemers. Dit zal de druk op de oververhitte arbeidsmarkt alleen maar doen toenemen, wat bovendien voor loonstijgingen gaat zorgen. Deze loonstijgingen worden ook nu al ervaren door veel ondernemers. Deze problemen moeten gepareerd worden, en het wordt dus tijd om eens een alternatief te overwegen. Automatiseren biedt zo'n alternatief.

Automatiseren biedt een uitstekend alternatief op een verhitte arbeidsmarkt

Uit een enquête van het CBS, de KVK, het Economisch instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW blijkt dat 36 procent van de ondernemers merkt dat de werkdruk onder het personeel toeneemt. De voornaamste reden hiervoor is dat er sprake is van een structureel personeelstekort in veel sectoren. Met name in de sectoren cultuur, sport en recreatie, vervoer en opslag, de horeca en de handel zijn de gevolgen van het gebrek aan personeel goed te voelen. De oplossing die aangedragen wordt door het CBS is het aannemen van nieuw personeel, maar in de realiteit gaat dit niet altijd even makkelijk.

Met een vergrijzende bevolking lijkt het personeelstekort ook in de toekomst niet af te nemen. Des te lastiger is het dat ondernemers blijvend op zoek zijn naar personeel. Begin april zei 23 procent van de ondernemers in het tweede kwartaal op zoek te gaan naar extra krachten. Dat was aan het begin van het derde kwartaal van 2021 slechts 9 procent. Over de afgelopen twee jaar is het gat tussen de verwachte personeelssterkte en de gerealiseerde personeelssterkte flink gegroeid. Bedrijven verwachtten over de afgelopen twee jaar gemiddeld ongeveer 20 procent personeelsgroei, maar wisten gemiddeld slechts tot 10 procent te komen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

Ook wordt arbeid duurder

Ook de arbeidsmarkt is onderhevig aan marktwerkingen. Wanneer de vraag naar arbeid toeneemt en het aanbod hetzelfde blijft, of zelfs afneemt, dan schiet de prijs van een goed - in dit voorbeeld arbeid - omhoog. Ruim 16 procent van de ondernemers merkte dat arbeidskosten significant stegen, vaak vanwege een toename in de loon. Ook hierin speelt het personeelstekort dus een grote rol. Tenslotte spoort het personeelstekort aan tot het aannemen van minder bekwaam personeel. Zo'n 11,5 procent van ondernemers geeft aan dat dit recentelijk nodig was.

Automatiseren een uitstekend alternatief

Personeelstekort is een probleem dat niet weggaat. In sommige industrieën kan personeel niet vervangen worden, maar er zijn veel voorbeelden van bedrijven of bedrijfsprocessen waarin dit wél kan. Met name op kantoor worden veel handelingen die geautomatiseerd kunnen worden nog met de hand gedaan. Denk maar eens aan de douane-industrie, waarin er talloze formulieren aanwezig moeten zijn om een lading van punt A naar punt B te krijgen. Het checken van formulieren, declaraties en dergelijke documenten kunnen met een een softwarerobot. Deze mensen houden dan weer tijd over om zich te storten op activiteiten die tot op dat punt zijn blijven liggen.

Zo kunnen ondernemers weerstand bieden tegen de groeiende arbeidsproblematiek in Nederland. Als economie blijven we immers doorstomen, en als de arbeidsbevolking niet meegroeit, wordt het tijd om alternatieven te overwegen. RPA is snel te implementeren, doorgaans rendabel en voor vele partijen een zeer interessante optie. Softwarerobots kopiëren virtueel gedrag van een werknemer en houden het repetitieve werk bij je personeel weg. De uren die hiermee vrijgespeeld worden, kunnen elders ingezet worden. Zo hoeven bedrijven niet meer op zoek naar nieuw personeel, maar kunnen ze simpelweg met hetzelfde personeel meer werk verrichten. Dat klinkt als een oplossing, ook op de lange termijn.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!