<-- Naar het blog overzicht

Drie manieren waarop RPA ingezet kan worden in finance-teams

6/6/2024 15:18

Robotic Process Automation (RPA) kent vele toepassingen, en ook in de finance-sector kan geprofiteerd worden van het concept. Softwarerobots kunnen saaie, repetitieve taken weghalen bij personeel, en zo de productiviteit verhogen terwijl de hoeveelheid fouten ook afnemen. Er zijn meerdere toepassingen mogelijk, Yarado zet er drie op een rijtje.

Finance-teams kunnen profiteren van RPA.

Allereerst kan RPA gebruikt worden om zaken rondom financiële producten van (nieuwe) klanten te verwerken. Leningen kunnen automatisch verstrekt worden wanneer een klant of bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoet. Daarmee kan een proces dat soms maanden duurt teruggedrongen worden naar een tijdsframe van een kwartier. Ook kunnen creditcard-aanvragen of het verwerken van hypotheekinformatie automatisch plaatsvinden.

Klantenservice en gegevenschecks met RPA

Ook de klantenservice kan profiteren van softwarerobots. Wanneer er rekeningen afgesloten moeten worden, moeten financiële instanties of teams veel informatie verkrijgen van klanten. Hier gaat veel tijd overheen. Door automatisch reminders te sturen kan een onderneming deze tijd significant verminderen. KYC-processen en het verwerken van transacties van en naar fondsen zou tevens automatisch kunnen gebeuren.

Net werden KYC-processen al aangehaald, maar ook audit-procedures hoeven niet volledig met de hand. Anti-witwasoperaties worden steeds belangrijker en door automatisch transacties te checken kan het risico geminimaliseerd worden dat een financieel team hier problemen mee krijgt. Fraudedetectie kan dus ook al automatisch plaatsvinden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!