<-- Naar het blog overzicht

De productiviteit van Nederland loopt al jaren terug, en die trend moeten we omkeren

6/6/2024 15:18

De productiviteit van Nederland loopt steeds verder terug. Niet alleen absoluut, maar ook relatief aan buurlanden België en Duitsland. Dit is al jaren het geval. Van het tweede kwartaal van 2019 tot het tweede kwartaal van 2022 is het bruto binnenlands product (bbp) toegenomen, maar het aantal gewerkte uren is meer gestegen dan het bbp. Dat betekent dat Nederland minder productief te werk gaat dan voorheen.

Door te automatiseren kunnen we de productiviteit van de Nederlandse economie opkrikken

In andere landen is dit volgens het CBS niet het geval. De arbeidsproductiviteit lag in België bijvoorbeeld 2,3 procent hoger in 2022 dan in 2019. Voor Duitsland was dat 1,6 procent. Gemiddeld steeg de productiviteit met 0,9 procent in de eurozone, en daar zit Nederland met haar daling dus significant onder.

De Nederlandse economie groeit weliswaar harder dan de economieën in de landen om ons heen, maar dat heeft vooral te maken met een groei in de beroepsbevolking, en dus niet in productiviteit. De afgelopen jaren zijn er steeds meer mensen aan het werk gegaan, meldt het AD, maar op een gegeven moment stagneert die aanwas van nieuwe medewerkers. Daar zitten we nu in.

De vermindering van arbeidsproductiviteit heeft deels te maken met het feit dat veel Nederlanders in de zorg, het onderwijs voor de overheid of voor de dienstverlening werken. Daar is het lastiger om productiviteitswinst te boeken. De totale afname van arbeidsproductiviteit in enkele van deze takken vinden we dus terug in de totale productiviteitsdaling.

Ook in deze industrieën is een productiviteitstoename te realiseren

Hoewel gesuggereerd wordt dat productiviteitsverbeteringen maar lastig te realiseren zijn in de zorg en het onderwijs, bijvoorbeeld, wijzen praktijkvoorbeelden toch heel iets anders uit. Automatiseringssoftware kan veel saaie, repetitieve taken uit een organisatie halen. Juist in deze taken zit veel tijdswinst, want deze taken vullen de agenda's van personeel, en zijn relatief makkelijk te vervangen.

Door medewerkers dit type werk uit handen te nemen, sta je toe dat elke medewerker meer waarde toevoegt aan je bedrijf, maar niet per definitie meer uren hoeft te maken. Zouden meer bedrijven en ondernemingen van softwarerobots gebruik maken dan zouden we dat ook in het bbp terugzien. Niet alleen helpen softwarerobots individuele organisaties dus vooruit, maar ook de Nederlandse economie als geheel.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!