<-- Naar het blog overzicht

De druk op de zorgsector neemt steeds verder toe: "Niets doen is geen optie"

6/6/2024 15:18

Dat de zorgsector onder druk staat, wordt ook uit de reacties op het Integraal Zorgakkoord (IZA) duidelijk. Onder meer ziekenhuizen en universitaire medische centra (umc's) stemmen in met het akkoord, ondanks dat er vraagtekens heersen over de werkelijke uitvoering. Dianda Veldman, de directeur van Patiëntenfederatie Nederland geeft aan dat men eigenlijk geen keuze heeft: "Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast."

De zorgsector moet onder de loep genomen worden, en automatiseren kan hierin helpen.

Het is inmiddels een bekend perspectief. Met een vergrijzende bevolking neemt de druk op de zorgsector alleen maar toe, en een steeds kleiner wordende werkende bevolking vergroot het probleem. Daarom is het voorgestelde akkoord een stap in de goede richting. Met het akkoord worden regionale samenwerkingen verstevigd, wat de patiënten ten goede zal komen.

Toch is niet iedereen even enthousiast over het akkoord zoals dat er momenteel uitziet. Bij AD geeft belangenorganisatie MIND, die opkomt voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, aan haar handtekening niet onder het akkoord te zetten. Zo zou het inperken van de vrije keuze voor een behandelaar het recht van patiënten en burgers onder druk zetten.

Er lijkt geen alternatief. "Niets doen is geen optie", wordt dan ook aangegeven door de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU). "Nederland kampt met stijgende zorgkosten, toenemende arbeidsmarktkrapte en steeds meer patiënten met meerdere chronische aandoeningen." Tel hierbij op dat we als samenleving aan het herstellen zijn van een twee jaar durende pandemie en het is duidelijk dat de zorgsector totaal overspannen is.

Automatiseren in de zorg

Hoe kan hier op korte termijn verlichting geboden worden? Meer personeel aantrekken is geen redelijke oplossing, want dat personeel is er momenteel niet, en in de toekomst waarschijnlijk in nog mindere mate. Alles halen uit het personeel dat momenteel in de ziekenhuizen rondloopt, daar zou de nadruk op moeten liggen.

Automatiseren moet dan ook een steeds groter thema worden in de zorg. Door processen te automatiseren, wordt de werkdruk op personeel kleiner. Dat resulteert bijvoorbeeld weer in minder burn-outs en ziekteverzuim, waardoor een organisatie er als geheel op vooruit gaat. Daarnaast kan de focus meer op patiënten komen te liggen wanneer medewerkers zich niet op nevenactiviteiten, zoals de administratie, hoeven te richten. Zo kunnen er onder de streep meer mensen geholpen worden en dat kan de problematiek binnen de zorg dus enigszins drukken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!