<-- Naar het blog overzicht

Conceptakkoord voor de zorgsector zal huisartsen zorgen baren, maar biedt ook opties tot vernieuwing met automatisering

6/6/2024 15:18

Een uitgelekt concept van het Integraal Zorgakkoord tussen het kabinet en de zorgsector zal ongetwijfeld voor fronsende wenkbrauwen gezorgd hebben bij huisartsen. Nederland nadert een tijdperk waarin de zorgkosten toenemen, maar wijkverpleging en huisartsen moeten het in de nabije toekomst met minder geld klaarspelen. Een hoofdpijndossiers voor zorgprofessionals, maar ook een trend die deuren opent voor de slimme huisartsenposten. De administratieve druk ligt in de zorgsector namelijk hoog, en op deze kostenpost valt met automatisering veel geld te besparen.

Huisartsen krijgen in het nieuwe conceptakkoord zo'n 80 miljoen euro minder te besteden. Biedt automatiseren een uitweg?

Het conceptakkoord tussen het kabinet en de zorg is uitgelekt bij De Telegraaf. Daar wordt gesteld dat de wijkverpleging in het nieuwe akkoord zo'n 600 miljoen euro goedkoper moet. Ook huisartsen gaan een zware periode tegemoet: volgens het document krijgen zij 80 miljoen euro minder tot hun beschikking dan voorheen. Afgelopen vrijdag werd dit concept naar diverse betrokkenen gestuurd door het Ministerie van Volksgezondheid. Deze betrokkenen krijgen anderhalve week om op het voorstel te reageren. Vóór Prinsjesdag moet er al uitsluitsel komen omtrent de plannen van de overheid.

Voorlopig lijkt het er echter op dat vooral huisartsen en de wijkverpleging er dus op achteruit gaan. In de jaren daarop is er wel ruimte voor groei. In het plan is namelijk eveneens opgenomen dat er tot 2026 een paar procent extra bij kan komen. Exacte cijfers worden niet geboden. Ook wordt er meer duidelijk over het financiële plan voor specialisten en de ggz. Deze twee partijen krijgen meer overheidssteun toegewezen - 200 miljoen euro voor de medische specialisten, 180 miljoen euro voor de ggz. Wel wordt in het plan benadrukt dat de ruimte voor groei in de komende jaren in deze takken van de gezondheidszorg kleiner is.

Dit zet de deur open voor automatisering

Bij huisartsen en huisartsenposten zal dit nieuws niet goed ontvangen worden. De druk op de zorg neemt toe, maar op meer steun van de overheid kan men niet rekenen. Het probleem wordt dus steeds groter, maar hoeft dat niet per se te worden. Met RPA kunnen huisartsen namelijk veel geld besparen, en dat is in de komende jaren hard nodig. Het doel van de bezuinigingen? De zorg verbeteren: "We zien dat ons omringde landen het bij bepaalde aandoeningen echt beter doen dan wij", wordt gesteld in het conceptakkoord. "Het gaat om het anders besteden van geld dat anders helemaal niet wordt uitgegeven." Wat hier precies mee bedoeld wordt, is niet duidelijk. Volgens het ministerie zelf is er geen sprake van een bezuiniging, maar van een herindeling van de financiële steun binnen de sector.

Feit blijft dat huisartsen plots krap bij kas zitten en naar alternatieven moeten zoeken. Eén van deze alternatieven is te vinden in de vorm van procesautomatisering. Het is alom bekend dat de administratieve lasten in de zorg erg hoog liggen vergeleken met andere sectoren. Administratieve activiteiten bestaan vaak uit stappen of taken die repetitief van aard zijn en gemakkelijk gedaan kunnen worden door een softwarerobot. Met een softwarerobot zorgen huisartsen, of huisartsenposten, dat hun administratieve personeel in minder tijd meer gedaan krijgt. Dit personeel kan zich vervolgens weer op de uitzonderingen richten die wél een menselijke hand vergen, of zich storten op andere potentiële interne verbeteringen. Het anders besteden van geld ligt dus niet alleen bij de overheid, maar ook bij de zorgsector zelf.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!