<-- Naar het blog overzicht

CBS meldt aanzienlijk grotere uitgaven aan zzp'ers door zorginstellingen

6/6/2024 15:18

Zorginstellingen kampen met hogere kosten. Door een gebrek aan personeel weten medewerkers dat wanneer ze vertrekken, ze als zzp'er weer in dienst kunnen treden. Vaak ligt het uurloon dan hoger dan wanneer deze medewerkers in loondienst werken. Hierdoor nemen de kosten voor zorginstellingen toe.

De hulp van zzp'ers is in mindere mate nodig wanneer zorginstellingen besluiten voor een automatiseringsslag te gaan.

Ook bij het CBS wordt melding gemaakt van dit maatschappelijke probleem. De vier grootste zorgsectoren - thuis- en verpleegzorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg - gaven in 2021 zo'n 48 miljard euro uit. Dat is een stijging van 2,1 procent ten opzichte van 2020. Deze toename in kosten is deels te wijten aan het feit dat zorginstellingen steeds vaker gebruik moeten maken van zzp'ers om de stijgende werkdruk aan te kunnen.

Dat is duidelijk terug te zien in de cijfers van het CBS. De uitgaven aan uitzendkrachten groeiden namelijk met 8,3 procent. Dat is dus fors meer dan de algemene stijging. Vooral in de gehandicaptenzorg lijkt het zzp-probleem groot. Daar ging maar liefst 9,3 procent van de totale personeelskosten naar zzp'ers. Ter vergelijking: in 2015 was dit slechts 4,8 procent. Het probleem speelt dus al wel langer.

Zzp-probleem in de zorgsector, is automatiseren de oplossing?

De vraag is: hoe denkt de zorgsector dit probleem aan te pakken? De zorgkosten zullen in de komende jaren alleen nog maar toenemen. We hebben immers te maken met een vergrijzende bevolking, wat betekent dat de werkende bevolking in kracht afneemt, en er meer ouderen die zorg nodig hebben. De kostenpost 'gezondheidszorg' zal voor de overheid enkel toenemen in de komende jaren, en dit probleem kunnen ze er dan ook beslist niet bij hebben.

Eén oplossing die wellicht voor velen in de zorg niet voor de hand ligt, is automatiseren. Door processen te automatiseren kunnen zorginstellingen een deel van de taken van medewerkers vanzelf laten gebeuren. Wanneer een medewerker dan vertrekt en terug wil komen als zzp'er, hoeft deze medewerker niet zoveel uren te draaien als voordat hij of zij besloot als zzp'er aan de slag te gaan. Zo drukken zorginstellingen kosten, wat op den duur de samenleving een voordeel op zal leveren.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!