<-- Naar het blog overzicht

Automatiseren als oplossing voor ziekteverzuim: "Preventie is nu nog belangrijker"

6/6/2024 15:18

Wanneer een personeelslid ziek is, is dat voor een personeelslid vervelend, maar ook voor de werkgever. Naast het feit dat verzuim geld kost, heeft het namelijk ook andere implicaties. Des te belangrijker is het om de werkdruk op je personeel te verlichten, en ervoor te zorgen dat zij zich kunnen richten op kerntaken. Zo raken je medewerkers niet overspannen, en minimaliseer je interne problemen die kunnen ontstaan wanneer iemand kort of langdurig afwezig is.

Automatiseren kan een deel van de risico's van ziekteverzuim wegnemen.

Met 5,4 procent ligt het ziekteverzuim binnen mkb Nederland relatief hoog. Dat ziekteverzuim is onder te verdelen in ziekte en psychisch verzuim. Dat psychische verzuim heeft inmiddels een aanhoudend aandeel veroverd in het totaal. "Dat komt omdat dat doorgaans ook langer duurt", suggereert Paul Lammerts, adviseur loondoorbetaling bij ziekte bij het ministerie van SZW, bij De Ondernemer. "Het mkb doet het gemiddeld wat beter dan het grootbedrijf (6,0 procent), maar de impact als een collega langdurig uitvalt, is in een klein bedrijf natuurlijk veel groter."

Verregaande gevolgen ziekteverzuim

Maar niet alleen het uitvallen zelf heeft gevolgen voor een organisatie. "Omdat de arbeidsmarkt daarnaast krap is en veel bedrijven om mensen zitten te springen, zijn zaken als preventie en re-integratie nu nog belangrijker", vervolgt Lammerts. "Het is niet alleen het loon doorbetalen en vervanging regelen, werkgever en werknemer hebben ook een aantal re-integratieverplichtingen die al vanaf de eerste week van ziekmelding ingaan. In het mkb hebben de meeste ondernemers geen HR-afdeling die dit soort zaken oppakt."

Als je als ondernemer je bedrijfsvoering niet in orde hebt, kan ziekteverzuim in de ergste gevallen zelfs resulteren in een bedreiging van je bedrijfscontinuïteit. "Verzuimbegeleiding bij langdurige ziekte is een vak, en geen doe-het-zelfzaak." Met andere woorden: preventie was al belangrijk, en wordt alleen nog maar belangrijker. Daarom moeten werkgevers in overspannen arbeidsmarkten, en dat zijn er inmiddels heel veel, kijken naar hoe ze verzuim kunnen minimaliseren.

Automatiseren tegen ziekteverzuim

Automatiseren is een oplossing. Allereerst staat een automatiseringsslag toe dat je als bedrijf zijnde minder afhankelijk bent van je personeel. Mocht er dan toch iemand onverhoopt wegvallen dan weet je in ieder geval dat (een deel van) je processen draaiende blijven. Dit biedt ondernemers dus een mate van zekerheid die fijner wordt naarmate de arbeidsmarktproblematiek groter wordt.

Daarnaast weet je dat je met automatiseren de werkdruk van je huidige personeel kan verlagen. Binnen veel beroepen kan een deel van het takenpakket een medewerker uit handen genomen worden. Repetitieve, tijdsintensieve handelingen neem je weg bij je medewerker. Daardoor houdt deze medewerker meer tijd over om zich te richten op kernzaken, wat niet alleen de kwaliteit en productiviteit van je organisatie vergroot, maar ook nog eens je medewerker ontlast. Zo kan een eventuele burn-out dus al voorkomen worden voordat deze plaatsvindt.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!