Wageningen University kon met dank aan Yarado tóch van plagiaatsoftware wisselen

Industry
Educatie

Wageningen University & Research is een onderwijsinstantie die zich richt op voedsel en leefomgevingen. WUR specialiseert zich in diverse vlakken, waaronder klimaatverandering, ongezonde levensstijlen, milieuwetenschappen en dierenwelzijn. Het doel van de universiteit is dan ook om de potentie van de natuur te benutten om de kwaliteit van leven te verbeteren. WUR wisselde van softwareprovider, en liep toen tegen een probleem aan met betrekking tot haar plagiaatsoftware. Yarado schoot vervolgens te hulp en loste het probleem van de WUR op.

Yarado impact in cijfers

In 8 uur

maanden handmatig werk verzet

1000+

dossiers verwerkt

100%

accuraat data verwerkt

WUR zat met een probleem toen ze van softwareprovider besloten te wisselen. Voorheen werd met plagiaatsoftware van Turnitin gewerkt, maar na de wissel stapte de universiteit ook over van plagiaatsoftware. Turnitin verkocht ze een 'nee', en benadrukte dat datamigratie niet mogelijk was. Dankzij Yarado heeft de universiteit de stap alsnog weten te zetten.

Voor studenten aan de Universiteit van Wageningen is het goed nieuws dat de plagiaatdossiers behouden zijn. Het waarborgt de betrouwbaarheid van hun universiteit en staat toe dat de studenten die geen plagiaat plegen zo ook in het systeem staan.

Wageningen University kon met dank aan Yarado tóch van plagiaatsoftware wisselen

Wageningen University & Research maakte gebruik van softwaresysteem Turnitin om plagiaat te detecteren bij haar studenten. Toen de universiteit besloot naar een andere softwareprovider over te stappen, moest de informatie van het Turnitin-systeem behouden blijven uit compliance overwegingen. Dit was een grote taak, gezien de hoeveelheid bestanden die omgezet moesten worden.

Yarado werd ingeschakeld en hielp de universiteit met het exporteren, indexeren en uploaden van de bestanden. De taak werd succesvol uitgevoerd, kostte minder tijd en vergde geen menselijke handen meer. Met de geautomatiseerde data-export werd Wageningen dus uren aan werk uit handen genomen, al helemaal omdat het om duizenden bestanden ging. Geen wonder dat men dan ook zeer tevreden was met het geleverde werk: "Yarado heeft een fundamentele rol gespeeld in het verlagen van onze operationele kosten. Als organisatie handelen we nu proactief, en niet reactief meer", aldus Gerrit Bakker, product owner bij MDT Multimedia Educational Support Centre.

Wat Yarado precies voor Wageningen University gedaan heeft

Wat heeft Yarado precies gedaan voor Wageningen University? Er stond de medewerkers van de universiteit heel erg veel knip- en plakwerk te wachten, want de plagiaatscores van elke student moesten uit het oude systeem gehaald worden en handmatig toegevoegd worden aan een nieuw bestand. Deed WUR dit niet dan waren er plagiaatscores verloren gegaan, en voor een universiteit is zo'n plagiaatcheck een belangrijke taak.

Voordat Yarado ingreep, moesten de medewerkers van WUR elke keer handmatig enkele stappen door. Allereerst moest er ingelogd worden bij Turnitin om het plagiaatoverzicht van elke student op te halen. Vervolgens moest deze score aangeklikt worden en het nieuwe bestand aangepast worden naar de informatie via het Turnitin-interface. Het nieuwe bestand moest gedownload worden, opgeslagen worden en in een fileserver worden geplaatst.

Dit is door softwarerobots automatisch gedaan, en ook nog eens de klok rond. Binnen enkele dagen waren alle plagiaatbestanden doorgespit en getransformeerd tot nuttige data in een andere fileserver. Duizenden dossiers zijn dus niet verloren gegaan, maar overgezet naar een nieuwe IT-omgeving in de voorbereiding op een nieuwe plagiaattool. Zo werd de continuïteit van WUR's operationele activiteiten gewaarborgd.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!