<-- Naar het blog overzicht

Werknemers hebben door personeelstekort de macht, hoe voorkom je als organisatie afhankelijkheid?

3/7/2024 16:35

Het personeelstekort brengt diverse problemen met zich mee voor ondernemingen. Waar in de afgelopen jaren de macht vaak eerlijk verdeeld was tussen de werkgever en werknemer, begint deze macht steeds meer bij de werknemer te liggen. Voldoet een werkgever niet aan de eisen dan is het immers een stuk makkelijker om een andere baan te vinden dan voorheen. Rechtsbijstandverzekeraar ARAG ziet dit ook in de cijfers terug. Werknemers durven zich vaker uit te spreken wanneer zijn het idee hebben dat ze onheus bejegend worden. Werkgevers worden steeds meer afhankelijk van de arbeidsconjunctuur, maar kunnen deze trend tegengaan door te automatiseren.

Automatiseren kan het personeelstekort oplossen

Bij Accountant.nl valt te lezen dat ARAG onderzoek gedaan heeft naar de impact van de krappe arbeidsmarkt op werknemers tussen de 25 en 45 jaar. 40 procent van de werknemers geeft aan een rechtszaak te overwegen als de uitbetaling van loon of vakantiegeld uitblijft, terwijl 35 procent een juridisch proces zou overwegen bij grensoverschrijdend gedrag. Ook staan werknemers minder coulant tegenover werkgevers die bij verlofverzoeken strenge eisen stellen, of verzoeken afwijzen.

Met name dat laatste punt wordt binnen ondernemingen steeds vaker ervaren, stelt Hanneke Boesveld, arbeidsrechtspecialist bij ARAG. Werkgevers krijgen de roosters nauwelijks vol, maar de werknemer bepaalt langzamerhand wanneer hij of zij op vakantie gaat. Die verlofdagen zijn door het personeelstekort makkelijker af te dwingen, maar ook realiseren medewerkers zich dat de kans op conflicten kleiner is vanwege het feit dat werkgevers geen alternatieven hebben.

"Wel raad ik aan om je altijd bewust te zijn van je wettelijke rechten en de afspraken in je contract en cao, voordat je je uitspreekt tegen je werkgever', benadrukt Boesveld. "Daarnaast blijft het conflict vermijden en samen in gesprek gaan altijd het prettigste voor alle betrokken partijen." Uiteraard moeten conflicten zo veel mogelijk voorkomen worden, maar werknemers zijn dus relatief conflictueus van aard vanwege de macht die inmiddels bij hun ligt. Dat hoeft echter niet per definitie zo te zijn.

Automatiseren als oplossing voor personeelstekort

Die afhankelijkheid van de arbeidsconjunctuur houden bedrijven en organisaties sowieso wel, maar deze afhankelijkheid kan beperkt worden. Wanneer simpele, tijdrovende processen geautomatiseerd worden, betekent dat dat werkgevers minder afhankelijk zijn van personeel. Bepaalde primaire of secundaire processen blijven doordraaien, ook wanneer een organisatie een medewerker verliest, een medewerker op vakantie is of vanwege ziekte langere tijd afwezig is.

Mochten organisaties nu al last hebben van die afhankelijkheid, zoals uit het onderzoek van ARAG gebleken is, dan kan er ook nú ingegrepen worden. Processen kunnen binnen een week al geautomatiseerd worden. Zo wordt ook op korte termijn al weerstand geboden tegen de groeiende arbeidsproblematiek in Nederland. Omdat we tegen een nationale vergrijzing aankijken, wordt deze problematiek vermoedelijk alleen nog maar groter. Hoe eerder een bedrijf ingrijpt, hoe eerder die resistentie opgebouwd is, ook tegen medewerkers die het heft in eigen handen nemen.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!