<-- Naar het blog overzicht

Tech update Yarado | Dataverzameling bij handmatig geactiveerde softwarerobots verbeterd en flinke progressie in communicatie naar gebruikers

3/7/2024 16:35

Op communicatief vlak is de software van Yarado de afgelopen weken flink verbeterd. Het technische team heeft zich wederom gestort op gebruiksvriendelijkheid, en daar zijn enkele belangrijke functieverbeteringen uit gekomen. Zo slaat het Yarado-portaal inmiddels ook gebruikersdata op wanneer een taak handmatig uitgevoerd wordt, is het makkelijker te bepalen waar een softwarerobot precies tot stilstand door gekomen is, en kan er onderscheid gemaakt worden tussen diverse triggers vanuit één programma, zodat een softwarerobot niet per ongeluk aangespoord wordt om actie te ondernemen.

De tech update van Yarado bevat allerlei nieuwe technische snufjes van de automatiseringssoftware.

Ook wanneer een softwarerobot nu handmatig aangezet wordt, wordt er data verzameld van wat er gebeurt en op welke taak de robot zich stort. Voorheen werd deze informatie enkel opgeslagen wanneer een robot automatisch draaide. Informatie betreffende de taak kan op verschillende plekken opgehaald worden en doorgespeeld worden naar het portaal. Dit is een dynamisch proces omdat er talloze taken zijn die met RPA uitgevoerd kunnen worden. Eerst werd enkel informatie verzameld wanneer de web orchestrator de taak aftrapte. Als je als ontwikkelaar de opdracht handmatig aanzette, werd de informatie over de draaiende taak dus niet opgeslagen.

Wanneer een robot bij een taak tegen onverwachte problemen aanloopt, wil je als ontwikkelaar meekijken. Door actief te troubleshooten kom je er immers het snelst achter waar in het proces het precies misloopt, en hoe een onvoorziene horde tóch genomen kan worden. Het nadeel van handmatig troubleshooten was voor de update dat er op dat moment geen robot actief was die de taak draaide, en dus werden er ook geen gegevens verstuurd. Deze functie is nu toegevoegd, wat de informatievoorziening richting gebruikers completer maakt.

Moet Yarado het oppakken, of de partner?

Heldere communicatie staat centraal in de meest recente Yarado-update, want ook wordt het bij het gebruik van de software nu duidelijker wat er aan de hand is wanneer een softwarerobot tot stilstand komt. Zodra er een uitzondering plaatsvindt die ingebouwd is en waar de klant iets mee moet - stel bijvoorbeeld dat er een voornaam mist bij een aanmeldingsformulier - dan kan Yarado naar de eindverantwoordelijke communiceren dat dit het geval is, en dat er sprake is van een business exception.

Vóór de update werd zo'n uitzondering aangekaart als error, evenals overige problemen binnen processen. Voor gebruikers was het dus niet altijd duidelijk wat er precies aan de hand was wanneer er een foutmelding optrad. Een procesprobleem ligt qua verantwoordelijkheid namelijk bij Yarado, en niet bij de eindverantwoordelijke van een partner van Yarado. Na de update wordt er bij foutmeldingen onderscheid gemaakt tussen of het een procesprobleem betreft, of dat het gaat om een uitzondering waar organisaties en bedrijven zelf wat mee kunnen. Ga je nu met je cursor over een error heen dan wordt aangegeven welke fout opgetreden is. Eveneens prettig voor de gebruiker, dus.

Webhook-triggers

Bij het gebruik van webhook-triggers is het sinds de meest recente update mogelijk om te filteren op bepaalde voorwaarden. Programma's die veel van dat soort triggers hebben, kunnen softwarerobots onbedoeld aansporen om actie te ondernemen. Door aan deze webhook-triggers voorwaarden te stellen kunnen gebruikers nu specificeren welke trigger precies in een actie moet resulteren voor Yarado. De triggers worden nu eerst gefilterd, om vervolgens te bepalen of naar aanleiding van de trigger een taak afgetrapt moet worden. Denk hierbij aan als-dan-logica, of is-gelijk-aan-logica. Dit kan per trigger, maar bijvoorbeeld ook op datum.

Overige verbeteringen

Tenslotte zijn er nog twee kleinere functies aangepast die wat betreft gebruikersgemak een voordeel bieden. Allereerst worden acties gespecificeerd naar aanleiding van falende taken. Sommige processen hebben meerdere stappen waarin een softwarerobot een uitzondering tegen kan komen. De robot kan nu een seintje meekrijgen dat als taak A faalt, er gewoon doorgedraaid kan worden, maar wanneer hij niet door taak B komt, hij beter even pauze kan nemen. Daarnaast kan bij tabellen in de software nu geschoven worden met de volgorde van de kolommen. Voorheen werd een extra kolom er aan het einde van de tabel bijgeplaatst. Mocht deze extra kolom waardevolle informatie bevatten dan moet deze uiteraard makkelijk zichtbaar zijn. Daar kan nu voor gekozen worden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!