<-- Naar het blog overzicht

Softwarerobots zijn voor het extreme personeelstekort in de kinderopvang niet in te zetten, maar kunnen toch een verschil maken

6/6/2024 15:18

Amersfoortse kinderopvangorganisatie SKA moest gedwongen de opvangcontracten van tweehonderd kinderen ontbinden. De reden? Niet voldoende personeel vanwege het personeelstekort. In theorie een valide reden, maar in de praktijk niet. De Geschillencommissie heeft zich over de zaak geboden en geoordeeld dat de actie van SKA onrechtmatig is. Personeelstekort drukt op alle sectoren haar stempel, soms zelfs met rechtszaken als resultaat, maar wordt niet gezien als valide reden om services niet te leveren. Des te belangrijker is het dat personeel effectief ingezet wordt, al is het maar om handen vrij te maken voor sectoren waarin de problematiek te groot is geworden.

In de kinderopvang wordt automatiseren lastig, maar als samenleving kunnen we ons steentje bijdragen.

"Ik ben blij en opgelucht dat het recht zegeviert, voor alle ouders. Maar ook ben ik heel benieuwd naar de oplossing die SKA nu moet verzinnen", aldus Jolien van der Geugten in gesprek met RTL Nieuws. De kinderopvang mag dus wettelijk geen contracten ontbinden en kinderen weigeren, maar heeft ook niet voldoende personeel tot haar beschikking om opvang te bieden aan al deze kinderen. Idealiter doen ze een greep naar nieuw personeel op de arbeidsmarkt, maar dat is in het huidige arbeidsklimaat niet mogelijk.

Dit arbeidsklimaat wordt door de Geschillencommissie niet gezien als geldige reden om contracten te ontbinden. "De drempel om dat te doen ligt hoog en de problemen hadden anders moeten worden opgelost." Wat hierin niet meehelpt, is dat na de contractontbindingen er wel gewoon nieuwe contracten af zijn gesloten. Was dit niet het geval, dan had het personeelstekort wellicht voldoende houvast kunnen bieden voor de Geschillencommissie om geen boetes op te leggen.

"Deze uitspraak is belangrijk voor de sector", denkt BOink-woordvoerder Gjalt Jellema. Partou, een van de grotere opvangorganisaties van Nederland kampt met exact hetzelfde probleem. Ook in Brabant en Utrecht zijn er al opvangcontracten opgezegd. Personeel dat werkzaam is in de sector kan de druk simpelweg niet meer aan. Bas Hopman, de advocaat van Van der Geugten, meent dat personeelstekort geen argument is om een contract zomaar te beëindigen, en het lijkt erop dat de Geschillencommissie er net zo in staat.

Hoe automatiseren direct én indirect ook de kinderopvang kan helpen

Steeds meer sectoren in Nederland komen in de problemen. Overal staan vacatures open. Hoe gaan die op de korte termijn gevuld worden? Digitalisering en innoveren moet in ieder geval een deel van deze werkdruk weg kunnen werken. Voor de opvang gaat deze vlieger niet per se op, want je kan geen robots inzetten om op de kinderen te passen. Wel kunnen in andere sectoren veel banen geautomatiseerd worden. Op twee manieren kan dat het tekort aan personeel in de sector helpen.

Allereerst stelt het medewerkers in staat om delen van hun dag terug te krijgen. Repetitief en tijdsintensief werk kan weggenomen worden bij medewerkers, en vaak genoeg vult dat soort werk een significant deel van iemands agenda. Die uren die bespaard worden, kunnen ouders gebruiken om de opvang minder te belasten.

Misschien nog wel belangrijker: organisaties kunnen door te automatiseren effectiever werken. Dat betekent dat grote sectoren, zoals de zorgsector, minder FTE's nodig hebben. Op macro-economisch gebied staat automatiseren dus toe dat er meer medewerkers beschikbaar zijn voor andere industrieën waarin het werk níét automatisch kan gebeuren, zoals in de opvang. Personeelstekort is een maatschappelijk probleem, en zo moet het dus ook gezien worden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!