<-- Naar het blog overzicht

Nederland krijgt er steeds meer hoogopgeleiden bij, maar ook de minder uitdagende taken moeten uitgevoerd worden

3/7/2024 16:35

Nederland wordt steeds slimmer. Het hoogst behaalde onderwijsniveau is over de afgelopen decennia gegroeid, en doet dat nog steeds. Vergeleken met 2012 hebben we anno 2021 bijvoorbeeld meer mensen met een universitaire bachelor of master in de samenleving. Over het algemeen kan dit gezien worden als een goede trend, want het betekent dat Nederland als kenniseconomie meer waarde toe kan voegen in de wereld. Wel veroorzaakt het nieuwe problemen, want wie pakt het werk op dat voorheen door laaggeschoolden gedaan werd? Inderdaad, softwarerobots.

Hoogopgeleide medewerkers moeten zich richten op belangrijke taken, niet op repetitief werk.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet jaarlijks onderzoek naar het hoogst behaalde onderwijsniveau onder de Nederlandse bevolking. Aan de hand van de Enquête Beroepsbevolking verzamelt het ministerie informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen. Voor het onderwijsniveau wordt er gekeken naar 15- tot 75-jarigen, en wordt er onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën. Deze vijf categorieën gaan van basisonderwijs tot aan een wo-master of PhD.

In de Nederlandse bevolking worden er steeds meer HBO- of WO-bachelors en masters behaald. In 2012 had 9,2 procent van de Nederlandse bevolking een HBO- of WO-master, terwijl 18,0 procent van de bevolking over een HBO- of WO-bachelor beschikte. Negen jaar later liggen beide getallen aanzienlijk hoger. 13,4 procent van de Nederlandse bevolking had in 2021 namelijk een HBO- of WO-master, terwijl dat getal voor bewoners met een bachelor op 22,1 procent lag. Dat zijn dus stijgingen van respectievelijk 4,2 en 4,1 procent.

Hoogopgeleide bevolking uit de brand helpen met softwarerobots

Goed nieuws voor Nederland, want het personeel dat dus beschikbaar is, is vaak qua kennis en achtergrond kundig genoeg om vacatures te vullen. Er zit echter een keerpunt aan deze kennisgroei, en dat is dat dit binnen veel bedrijven voor operationele problemen kan zorgen. De reden voor deze operationele problemen is dat hoogopgeleiden uitgedaagd en geprikkeld moeten worden, maar dat een medewerker niet altijd een baan kan bieden die altijd spannend is. Herhaaldelijk, saai werk prikkelt niet, maar moet wel gedaan worden. Er ontstaat in de meeste organisaties dus een gat van werkzaamheden die moeten gebeuren, maar door een hoger opgeleide bevolking niet gedaan moeten worden.

Wat is hier de oplossing? Goed gebruik maken van innovatie en vernieuwing. Softwarerobots kunnen nabootsen wat medewerkers op hun scherm doen. Deze robots kunnen het repetitieve werk dus uit de dagen van hoogopgeleid, duur personeel halen. Dat personeel kan zich vervolgens richten op belangrijkere taken waarmee ze meer waarde toevoegen aan een organisatie. Blijft deze trend zich voortzetten, en daar heeft het alle schijn van, dan komt het moment alleen nog maar dichterbij dat zo'n automatiseringsslag voor een organisatie een vereiste is, want Nederland krijgt er alleen maar meer knappe koppen bij. Die knappe koppen moeten niet kopiëren-plakken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!