<-- Naar het blog overzicht

Kan personeelstekort oorzaak zijn van afnemende hoeveelheid cursussen bij kleine bedrijven?

6/6/2024 15:18

Kleine bedrijven bieden medewerkers steeds minder vaak cursussen aan. Er gaat natuurlijk tijd zitten in zo'n leertraject, en als organisaties al te weinig personeel hebben, kunnen dit soort extraatjes onder werktijd niet ondernomen worden. Kan dit een oorzaak zijn van het feit dat werkgevers hun personeel steeds minder vaak stimuleren om nieuwe skills op te doen?

Door te automatiseren ontgrendel je de groei van je personeel.

CBS heeft cijfers gepubliceerd van de hoeveelheid cursussen die in 2020 gevolgd zijn door medewerkers. Dat jaar bood 65 procent van de bedrijven cursussen aan voor personeel. Ter vergelijking: in 2015 was dat nog 76 procent. Er zit dus een daling in de hoeveelheid bedrijven die cursussen aanbieden als secundaire arbeidsvoorwaarde voor personeel. De grootste daling vond plaats bij bedrijven met 10 tot 50 medewerkers, en in horeca-ondernemingen. Wel was er sprake van een toename in e-learning en zelfstudies.

Bij kleine bedrijven (tot 50 medewerkers) nam de hoeveelheid bedrijven die cursussen aanboden af, maar ook bij middelgrote en grote ondernemingen zien we een dalende trend. Zoals gezegd zijn medewerkers in de horeca hier het zwaarst door getroffen, maar ook in de bouw namen minder medewerkers deel aan cursussen. De enige industrie waarin deze statistiek juist toenam, is transport. Die sector groeit richting de 80 procent - ongeveer vier op de vijf werkgevers zijn bereid een cursus te vergoeden.

Hoewel het aantal werkgevers die cursussen aanbieden over zijn geheel afgenomen is, zijn er enkele onderwerpen waarop er in 2020 vergeleken met 2015 juist meer cursussen geïnitieerd zijn. Managementvaardigheden zijn bijvoorbeeld bij ondernemingen nog steeds zeer gewenst, evenals algemene IT-vaardigheden. Ook administratieve cursussen en leertrajecten gericht op probleemoplossend vermogen werden in de afgelopen periode vaker aangeboden dan vorig decennium.

Ruimte vrijmaken voor cursussen door te automatiseren

Wat zit er achter de daling in cursussen voor medewerkers? Een verklaring kan het personeelstekort in Nederland zijn. Cursussen worden geregeld buiten werktijd gegeven, maar zo nu en dan ook onder werktijd. Heb je als organisatie geen overcapaciteit in personeel dan wordt het lastig om voor je medewerkers tijd vrij te maken om dergelijke cursussen te volgen. Moet personeel veel overwerken dan is er zelfs buiten werktijd geen mogelijkheid om zelfontwikkeling te prioriteren.

Automatiseren kan in dit vraagstuk een oplossing bieden. Wanneer je als onderneming besluit om bepaalde taken van je personeel te automatiseren, bied je je medewerkers meer tijd en ruimte in de agenda. Deze tijd en ruimte kan besteed worden aan zelfontwikkeling, waardoor je medewerkers op termijn meer waarde toe kunnen voegen aan je organisatie. Daarnaast kunnen ontwikkelingstrajecten de tevredenheid onder werknemers verhogen. Indirect helpt het dus ook om personeel aan een organisatie te binden.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!