<-- Naar het blog overzicht

Huisartsen willen beleidswijzigingen om werkdruk tegen te gaan, maar moeten ze niet verder kijken dan dat?

6/6/2024 15:18

Het tekort in de zorgsector is nijpend. Des te belangrijker is het dat er naar oplossingen gezocht wordt. De huisartsen zelf vragen om beleidsveranderingen die meer aandacht genereren voor het beroep, om van daaruit het tekort aan te pakken. Een optie die zeker het overwegen waard is, hoewel het misschien niet realistisch is. Nederland komt immers in vrijwel alle industrieën handen tekort. Haal je meer mensen naar de gezondheidszorg, dan kaap je ze bij een andere sector weg. We moeten dus anders naar werk kijken.

Huisartsen kunnen ontlast worden door te automatiseren.

NPO3 interviewde drie jonge huisartsen om te bepalen hoe er door de professionals zelf naar dit vraagstuk gekeken wordt. We lichten enkele citaten van de 32-jarige Dina Salkovic uit. "Het werk is soms stressvol. Het huisartsentekort speelt al jaren. Je ziet tegenwoordig dat tweedelijnszorg steeds meer wordt afgebakend. Hierdoor, maar ook door veranderingen in de maatschappij, krijgen huisartsen het drukker", aldus de arts uit Schiedam. Met tweedelijnszorg doelt ze op afspraken waar een verwijzing van de huisarts voor nodig is. Zo blijft er dus meer werk bij de huisartsen zelf liggen.

"We zijn individualistischer geworden en je ziet dat mensen tegenwoordig meer onder druk staan. Hierdoor kampen meer mensen met mentale klachten. Dat krijgt natuurlijk meer tijd in de spreekkamer dan een klein, fysiek probleem", voegt ze daaraan toe. Mentale vraagstukken worden in de huidige maatschappij steeds gebruikelijker, en die zijn nou eenmaal lastiger op te lossen omdat er ook geen eenvoudige diagnose te stellen is. Dit kost veel tijd, en die tijd hebben huisartsen tegenwoordig niet meer.

Dat is een probleem, stelt Salkovic, want persoonlijke hulp en tijd vrijmaken voor patiënten vormen nou eenmaal een onderdeel van het vak: "Het is belangrijk dat huisartsen genoeg tijd en aandacht hebben voor patiënten. Een extra sociaal praatje maken of een luisterend oor bieden is soms lastig om in te bouwen. Dat is jammer, want dit is wat de huisarts zo vertrouwd maakt." Die menselijkheid wordt door de drukte dus een beetje uit het vak gehaald. Ze zoekt de oplossing hiervoor in de beleidsvorming vanuit de overheid.

"Er moeten daarom zeker beleidsmatig veranderingen komen. Zo is het belangrijk dat de huisartsengeneeskunde meer onder de aandacht wordt gebracht binnen de studie geneeskunde, maatschappelijke instanties beter in beeld worden gebracht en er betere arbeidsvoorwaarden komen. Niet ergens in 2025, maar zo snel mogelijk", benadrukt ze. Zou de overheid nú ingrijpen dan zou het alsnog jaren kunnen duren voordat nieuwe lichtingen aan medicijnstudenten voor het vak kiezen.

Automatiseren als oplossing voor op de korte én lange termijn

Een oplossing voor op de korte termijn én de lange termijn is om de administratieve druk zo veel mogelijk te verlagen binnen het vak. De zorgsector is notoir om haar administratieve last, en door de last te minimaliseren, houden assistenten en huisartsen zelf meer tijd over om zich te richten op de patiënt. Talloze processen die een huisarts op dagelijkse basis moet doorlopen voor een accurate informatievoorziening naar zorgverzekeraars, et cetera, kan automatisch gebeuren.

Dit kan meteen impact maken en huisartsen ontlasten. De extra tijd, die kan dan naar de patiënt, want uit de woorden van Salkovic kunnen we enkel opmaken dat dat ontzettend hard nodig is. Neem je mee dat Nederland een vergrijzende bevolking heeft en in de nabije toekomst steeds meer mankracht richting de zorgsector moet halen, en het belang van het anders kijken naar werk wordt alleen nog maar duidelijker zichtbaar.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!