<-- Naar het blog overzicht

Hoeveelheid opleidingsplekken voor huisartsen moet met 30 procent groeien, maar kan de huidige groep artsen nu al ontlast worden?

6/6/2024 15:18

Om de werkdruk voor huisartsen te reguleren moeten er meer opleidingsplekken komen. Huisartsen hebben overvolle agenda's, en vanwege de vergrijzing lijkt hier de komende decennia nog geen verandering in te komen. Zodoende moet er nu al ingegrepen worden.

Kunnen huisartsen nu al ontlast worden? Met RPA misschien wel.

Dit adviseert Capaciteitsorgaan, een adviesinstantie die de overheid aanraadt hoeveel zorgprofessionals er opgeleid moeten worden om aan de zorgvraag te voldoen. Waar er voorheen jaarlijks 921 huisartsen opgeleid moesten worden, moeten dat er in de toekomst 1190 zijn, zo luidt het advies volgens RTL Nieuws. Dat is een toename van meer dan dertig procent, en dat terwijl de totale hoeveelheid opleidingsplekken in Nederland slechts 850 bedraagt. Ook nu al komt Nederland niet aan dat geadviseerde aantal.

Niet alleen Capaciteitsorgaan trekt aan de bel. Ook bij De Landelijke Huisartsenvereniging LHV wordt benadrukt dat de vraag naar nieuwe huisartsen groot is: "Een verdere ophoging van het aantal opleidingsplekken is echt nodig om de stijgende zorgvraag goed op te kunnen vangen", aldus bestuurder Hilly ter Veer. Het einddoel is om de werkdruk te verlagen, maar ook moet er gekeken worden naar hoe het zorgsysteem in elkaar zit, en hoe de zorgsector de bevolking gezond kan houden.

Het uiteindelijke besluit over hoeveel huisartsen er opgeleid zullen worden, zal in Den Haag genomen moeten worden. D66 heeft al aangegeven achter het plan te staan, maar vindt ook dat de huisartsen zelf in moeten grijpen. Volgens de politieke partij werken huisartsen te vaak deeltijd, en zijn deze qua locatie niet flexibel genoeg. Kamerlid Wieke Paulusma: "We moeten ook kijken of we de afgestudeerde huisartsen kunnen verleiden om te komen wonen en werken waar de krapte is."

Automatiseren om huisartsen te helpen

Waarom kan automatiseren in dit vraagstuk een rol spelen? Het is alom bekend dat de administratieve druk in de zorgsector veel te hoog ligt. Assistenten en huisartsen zijn veel tijd kwijt aan het invullen van formulieren en het terugkoppelen richting allerlei overheidsinstanties. Weten huisartsen of huisartsenpraktijken deze werkdruk weg te halen bij het personeel dan ontstaat er ruimte voor artsen om zich te richten op waar het er in het vak écht toe doet: het helpen van patiënten.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!