<-- Naar het blog overzicht

Hoe gaat de zorgsector haar nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling op poten zetten?

6/6/2024 15:18

De Tweede kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, ook wel de Wegiz genaamd. De informatiestroom tussen verschillende zorgpartijen in Nederland is momenteel zeer beperkt, en daar wil de overheid wat aan doen. Het plan heeft haast: in 2023 moet er al een wettelijke verankering komen voor het delen van persoonsgegevens.

Kan de zorg RPA gebruiken om haar gegevensuitwisselingssysteem op te zetten?

Dit wordt aangegeven op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het betreft een 'geen-bezwaar'-systeem waarmee gegevens bij acute zorg sneller beschikbaar moeten worden gesteld. Dit systeem werkt dan ook aan de hand van een opt-out. De mensen die wél bezwaar maken, worden niet meegenomen in het systeem.

De Tweede Kamer steunt het idee en moet in het voorjaar van 2023 al met een wettelijke verankering komen. Er zijn daarnaast ook voorstellen aangenomen die toezien op de kwaliteit en eisen van de gegevensuitwisseling. Onder meer CDA en SP willen kijken naar open en internationale standaarden. Maar hoe gaat dit gefinancierd worden, en hoe gaat deze informatiewisseling überhaupt plaatsvinden?

Hoe gaat dit geautomatiseerd worden?

De Tweede Kamer heeft tijdens het debat gekeken naar de investeringsagenda voor digitalisering in de zorg, en heeft geconcludeerd dat de Wegiz een grote kostenpost gaat vormen voor zorginstellingen. In overleg met zorgaanbieders wordt er dus naar financieringsmogelijkheden gekeken zodat de implementatie nog steeds snel kan verlopen.

Van welke systemen gebruik gemaakt gaat worden om deze implementatie te faciliteren is nog niet duidelijk. RPA, Robotic Process Automation, is voor dit soort taken geknipt. Haar agnostische karakter staat toe dat het talloze portalen, programma's en software op elkaar aan kan laten sluiten. Ook tussen diverse zorginstanties kan het dus ingezet worden als brug om de dataverwerking te faciliteren. Dat is in de zorg, met haar grote personeelstekort, inmiddels hard nodig, dus hoe sneller dit staat, hoe beter.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!