<-- Naar het blog overzicht

Hoe druk je personeelskosten ondanks de grootste cao-loonstijging van de afgelopen veertien jaar?

6/6/2024 15:18

Nederland staat een flinke cao-loonstijging te wachten na een respons van de vakbonden op de enorme inflatie. In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. Dit betekent dat arbeid voor werkgevers steeds duurder wordt. Hoe druk je personeelskosten wanneer de lonen in je sector omhoog gaan?

De cao-lonen stijgen, en als organisatie kan je deze stijgende kosten neutraliseren.

Het CBS biedt naar aanleiding van de eerdergenoemde cijfers inzicht in de groei van arbeidskosten. Wel wordt er meteen opgemerkt dat de stijging van cao-lonen niet opweegt tegen de torenhoge inflatie. In het onderwijs was de loonstijging het grootst. Het laatste kwartaal van 2022 lagen de cao-lonen zelfs 3,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2021. In twintig jaar is zo'n enorme loonstijging niet geconstateerd. In het tweede kwartaal van 2002 lag de loonstijging met 3,7 procent nog nét iets hoger.

In de overheidssector was de loonstijging met 4,1 procent erg hoog. Gesubsidieerde instellingen en particuliere bedrijven zagen de lonen gemiddeld stijgen met respectievelijk 3,3 en 3,0 procent. Binnen bedrijfssectoren stegen de lonen met 5,2 procent in het onderwijs. In het vierde kwartaal liep de loonontwikkeling dan ook op naar 7,0 procent. De lonen in het primair en voortgezet onderwijs zijn in 2022 gelijk getrokken, wat een deelverklaring vormt voor de forse stijging.

Ook in de vervoer en opslagsector, in de handel en de zorg waren de loonstijgingen significant, en hoger dan die van 2021. Omdat ongeveer acht op de tien werknemers onder een cao vallen, zullen er veel organisaties en bedrijven zijn die de bovenstaande cijfers zullen voelen op de balans. Wat kan je als onderneming doen tegen de toenemende loonkosten? Het is een vraagstuk waar het management van talloze organisaties ongetwijfeld al mee aan het worstelen is.

Automatiseren tegen cao-loonstijging

De oplossing kan in een automatiseringsslag liggen. Door te automatiseren halen organisaties en bedrijven handmatig, repetitief en vaak saai werk uit de organisatie. Zonder het te weten slokt dit type werk uren op, en die uren kunnen beter gebruikt worden. Door een softwarerobot op de makkelijke taken te zetten maak je de agenda's van je collega's leeg. Deze collega's kunnen vervolgens weer meer waarde toevoegen aan de organisatie. Kan een organisatie de uren niet gebruiken dan kan gekeken worden naar het personeelsbestand.

Kan een onderneming de uren wél gebruiken dan kunnen teams met hetzelfde werknemersbestand meer bereiken. Onder de streep houdt dit dus in dat teams efficiënter te werk gaan, wat zal resulteren in een gezondere organisatie, die ook nog eens voorbereid is op groei. Stijgen de lonen? Dan kan je er voor zorgen dat je minder personeel nodig hebt om hetzelfde werk te doen, of er voor zorgen dat je met je huidige personeel meer werk kan verzetten. In beide gevallen is automatiseren met RPA een uitstekende wijze om deze groeiende bedreiging de kop in te drukken.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!