<-- Naar het blog overzicht

CBS meldt 67.000 openstaande vacatures in de zorgsector

6/6/2024 15:18

Aan het personeelstekort lijkt de komende jaren nog geen einde te komen, met name in de zorgsector. Momenteel staan er z'n 67.000 vacatures open in de sector, en dat zijn er flink meer dan in 2021. De zorgsector moet spoedig op zoek naar oplossingen voor dit tekort, want met een vergrijzende bevolking zal de druk op de sector alleen nog maar toenemen.

Personeelstekort in de gezondheidszorg kan bestreden worden.

Het CBS is met cijfers gekomen van de huidige arbeidsmarkt. NOS speelt deze cijfers door, en maakt melding van de grote hoeveelheid onvervulde banen. Die 67.000 vacatures bieden al een ernstig teken voor de toekomst, maar het feit dat het er ruim 16.000 meer zijn dan vorig jaar, baart wellicht nog meer zorgen. Er zit immers een stijgende trend in het personeelstekort in de zorgsector. Een stijgende trend die we als samenleving om moeten keren, willen we in de toekomst voor de bevolking blijven zorgen.

Het aantal openstaande vacatures eind 2022 is ruim twee keer zo hoog als begin 2018. Alleen aan het begin van de coronavirus-crisis, in de eerste twee kwartalen van 2020, verkleinde het personeelstekort in de sector wat. Buiten deze twee kwartalen om was er continu sprake van een stijging in de hoeveelheid openstaande vacatures. De meeste van deze vacatures staan open in de ouderenzorg en de thuiszorg. In de geestelijke gezondheidszorg staan relatief aan de hoeveelheid personeel de meeste vacatures open.

De zorgsector ontlasten door te innoveren

Hoe gaan we de overspannen zorgsector ontlasten? Meer personeel kan hier niet de oplossing zijn, want vrijwel elke sector in Nederland is overbelast. Haal je personeel weg bij een andere sector dan verplaats je als samenleving het probleem alleen maar, in plaats van dat je het oplost. In plaats daarvan moeten organisaties anders kijken naar werk. Door te bepalen welk werk écht door personeel uitgevoerd moet worden, en wat door virtuele collega's opgepakt kan worden.

Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, zoals RPA, kunnen organisaties medewerkers hun focus teruggeven. In plaats van repetitieve, tijdrovende taken kan personeel zich richten op gecompliceerdere taken die niet gestandaardiseerd en geautomatiseerd kunnen worden. Daarmee spelen organisaties FTE's vrij, wat de Nederlandse samenleving goed zou doen. Over twintig jaar moeten we hoe dan ook richting een vergelijkbaar scenario, want de verwachting is niet dat de totale omvang van de Nederlandse arbeidsgroep nog groeit.

Gratis totdat jouw administratieve werk geautomatiseerd is

Wij automatiseren jouw admin gratis en brengen niets in rekening totdat het werkt.  (Dat klopt, geen lock-in).

Boek een meeting
Phone Icon
Jop de Bakker

Gratis discovery call van 30 min met onze CEO, Jop!